Jubileusz Misjonarzy Krwi Chrystusa

jasnagora.comSympozjum z okazji jubileuszu 200-lecia założenia Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa i nocne czuwanie odbyło się w sobotę, 12 grudnia na Jasnej Górze. Tematem sympozjum jest „Krew Chrystusa przynagla nas”. 

„To Zgromadzenie nasze zostało założone we Włoszech w 1815 roku przez św. Kaspra del Bufalo. Grupa księży diecezjalnych wspólnie ze św. Kasprem z pod Asyżem założyła to zgromadzenie. Mamy to błogosławieństwo w dzisiejszym dniu, tu na Jasnej Górze, przy Matce Bożej za to 200 lat zgromadzenia podziękować – opowiada ks. Wojciech Czernatowicz, prowincjał Misjonarzy Krwi Chrystusa – Jak co roku tradycyjnie jesteśmy tutaj, w tą sobotę z całą wspólnotą Krwi Chrystusa, z towarzyszącymi świeckimi, którzy nam na co dzień też towarzyszą, aby Matce Bożej podziękować za cały rok życia, za te 200 lat istnienia”.

„Jasna Góra i Częstochowa jest dla nas szczególnym miejscem, tutaj nasze Zgromadzenie w Polsce zostało założone, tutaj jest nasz pierwszy dom pod Jasną Górą, Dom św. Kaspra. Tutaj zawsze przychodzimy w takich momentach radosnych, uroczystych dla nas, aby świętować. W tym roku jest to 200 lat istnienia naszego zgromadzenia i dlatego jesteśmy tutaj – podkreśla ks. Czernatowicz – Takim mottem tego naszego jubileuszu w całym Zgromadzeniu jest ‘Marzenie trwa’, chcemy poprzez ten jubileusz wzniecić nowe motywacje do tego, aby w przyszłości jeszcze lepiej służyć Panu, poprzez głoszenie tego orędzia o boskiej krwi, zbawienia poprzez krew, poprzez miłość okazaną nam na krzyżu. Tematem sympozjum jest temat ‘Krew Chrystusa przynagla nas’ przynagla nas do tego, aby otwierać się na nowe wyzwania, które stoją przez zgromadzeniem na przyszłość, właśnie ta miłość Jezusa, krew Chrystusa przynagla nas do dawania odpowiedzi na przyszłość ”.

Sympozjum rozpoczęło się od Mszy św. odprawionej o godz. 14.00 w Bazylice. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, a koncelebrowali m.in. ks. dr William Nordenbrock, moderator generalny Misjonarzy Krwi Chrystusa, ks. Emanuele Lupi, wicemoderator generalny. Słowa powitania wypowiedział ks. Wojciech Czernatowicz, prowincjał Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Homilię abp Wacław Depo poświęcił tajemnicy krwi Chrystusa i tekstom liturgicznym mówił: „Wierzymy bowiem, że to właśnie krew Jezusa Chrystusa jako niepokalanego Baranka Bożego, skazanego na śmierć przez Piłata stanie się najgłębszą prawdą o Bożym miłosierdziu wobec człowieka wszystkich czasów i jednocześnie źródłem miłości zbawczej. Krzyż Zbawiciela postawiony na Golgocie mówi o bezmiarze daru, jakim jest tajemnica pojednania Boga ze światem i Boga z człowiekiem w świecie. Syn Boży wywyższony na krzyżu przyjmuje hańbę i śmierć, aby człowiek żył, aby miał życie wieczne, każdy kto w Niego uwierzy i przejdzie przez Niego jak przez bramę do Domu Ojca. I chociaż ziemia absorbuje nas swoimi celami i zadaniami, to wszyscy idziemy do zjednoczenia z Bogiem w wieczności, do zmartwychwstania, które jest przygotowane i wysłużone przez Chrystusa”.

Misjonarze Krwi Chrystusa posługują w 22 krajach na całym świecie, jest ich w sumie 550 kapłanów i braci.

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa jest Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego, do którego należą kapłani i bracia. Założycielem jest św. Kasper del Bufalo, rzymski kapłan (1786-1837). Widział on potrzebę stworzenia wśród kapłanów życia wspólnotowego, pozwalającego na pogłębienie życia duchowego i aktywniejsze działania misyjne zarówno we własnym kraju, jak i poza jego granicami. Przy pomocy swego ojca duchowego, wielkiego czciciela i propagatora duchowości Krwi Chrystusa, bpa Franciszka Albertiniego, założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa w 1815 roku. Pierwszym Domem Misyjnym młodego Zgromadzenia był stary, opuszczony klasztor św. Feliksa w Giano, w Umbri, który został misjonarzom ofiarowany przez papieża Piusa VII.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ mś

Za: www.jasnagora.com