Kalwaria Pacławska – Franciszkanie: Misteria Kalwaryjskie

Niedziela Palmowa rozpoczyna w kościele Wielki Tydzień, czas szczególny, w którym wspominamy zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. W licznych miejscach kolorowe procesje z palmami przypominają nam uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

W Kalwarii Pacławskiej nie tylko procesja z palmami gromadzi wiernych. Od wielu lat na kalwaryjskich dróżkach organizowane jest Misterium Męki Pańskiej. Inscenizacja, dzięki której wierni mogą niemalże osobiście stać się uczestnikami wydarzeń Wielkiego Tygodnia sprzed dwóch tysięcy lat, być świadkami wydarzeń w Jerozolimie i na Golgocie. W modlitewnej atmosferze pójść śladami krzyżowej drogi Jezusa.

Pomocą w tej szczególnej pielgrzymce są sceny odgrywane przy poszczególnych stacjach: sprzedanie Jezusa, Ostatnia Wieczerza, sąd przed arcykapłanami, przed Piłatem, ubiczowanie, Droga Krzyżowa, ukrzyżowanie i złożenie do grobu.

Całe przedsięwzięcie przygotowywane jest wiele miesięcy wcześniej w grupie około siedemdziesięciu „aktorów”. Wszyscy biorący udział to amatorzy, mieszkańcy pobliskich miejscowości począwszy od Kalwarii, aż po Przemyśl. Tylko dwa razy w roku, właśnie w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek, można wziąć udział w Misterium. Tradycyjne poświęcenie palm i Msza św. rozpoczyna obchód Wielkiego Tygodnia w Kalwarii Pacławskiej a później następuje Misterium.

W Wielki Piątek w samo południe, przy kaplicy Domku Matki Bożej, również rozpoczyna się to pasyjne nabożeństwo, a po nim wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej w kościele.

Kalwaria Pacławska to niewielka wioska oddalona 25 km Przemyśla, umiejscowiona na wzgórzu gdzie znajduje się klasztor franciszkanów i Sanktuarium Znalezienia Krzyża Świętego i Matki Bożej. Jest otoczona przepięknym krajobrazem, wśród bogactwa lasów, łąk, strumieni, pośród których bielą się kapliczki poświęcone Jezusowi Chrystusowi, Matce Najświętszej oraz św. Archaniołom. Tworzą one tzw. dróżki, na które od XVII w. przybywają rzesze pątników rozważające wśród tej scenerii najważniejsze prawdy naszej wiary.

Liczne odpusty, pielgrzymki, od wieków pielęgnowane tradycje sprawiają, że kalwaryjskie sanktuarium jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych na Podkarpaciu.

J. Karaś OFMConv. / red.

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.pl