Kalwaria Zebrzydowska: powitanie nowego Kustosza Sanktuarium

Nowy Kustosz naszego Sanktuarium O. Konrad Cholewa OFM sprawował w niedzielę uroczystą Mszę św. na rozpoczęcie swojej posługi. „Potrzebujemy dużo waszej modlitwy” – apelował, w imieniu całej Wspólnoty zakonnej, nowy Kustosz do licznie zgromadzonych w kalwaryjskiej bazylice wiernych.

Na początku Mszy św. nowego Kustosza powitał Wikary klasztoru O. Micheasz Okoński. „Przed tygodniem dziękowaliśmy za posługę kustosza o. Azariasza Hessa. Dziś chcemy serdecznie powitać nowego ojca kustosza – O. Konrada Cholewę. Znany jest w tym środowisku, bo przecież nie musiał się daleko przeprowadzać, gdyż przyszedł z sąsiedniej wspólnoty, z Wyższego Seminarium Duchownego” – mówił O. Wikary.

„Ojcze kustoszu, przybywamy, aby razem z tobą modlić się, dziękować i zawierzać wszystkie sprawy dotyczące twojej posługi w tym klasztorze i Sanktuarium. Chcemy otoczyć cię dziś naszą serdeczną modlitwą, abyś w ten czas przewodzenia nam we wspólnocie ludzi wiary był dla nas tym, który będzie nas umacniał w wierze, jednoczył z tej kalwaryjskiej bazylice i tworzył razem z nami wspólnotę” – podkreślał.

O. Konrad Cholewa zaznaczył, że w kalwaryjskim klasztorze zmienił się nie tylko Kustosz i wymienił przybyłych do Kalwarii zakonników: O. Micheasza Okońskiego OFM, O. Reginalda Małeckiego OFM, O. Gerwazego Podworskiego OFM, O. Ludwika Żołnierczyka OFM, O. Kasjana Sadowskiego OFM, O. Tarsycjusza Bukowskiego OFM oraz dwóch braci: Br. Zacheusza Rąpałę OFM i Br. Eligiusza Gelmudę OFM – nowych Zakrystianów.

„Bóg zapłać, że tak licznie przybyliście na tę Mszę św. Witam mieszkańców Kalwarii i okolic, którzy są z nami na co dzień, wszystkich pielgrzymów z bliska i z daleka, Dzieci Boże z naszych berdardyńskich klasztorów w całej Polsce, które wczoraj rozpoczęły swoje rekolekcje oazowe” – wymieniał O. Cholewa zgromadzonych w świątyni wiernych.

Na zakończenie Mszy św. nowy kustosz, w imieniu całej wspólnoty zakonnej, poprosił wszystkich o modlitwę w intencji posługujących w kalwaryjskim Sanktuarium braci mniejszych. „Potrzeba nam dużo waszej modlitwy” – podkreślił.

O. Konrad Cholewa OFM ma 36 lat, pochodzi z Bieńkówki k. Suchej Beskidzkiej.  Do zakonu braci mniejszych wstąpił w 2001 roku. Po miesięcznym postulacie w Skępem odbył nowicjat w Leżajsku. Pierwsze śluby zakonne złożył w 2002 roku i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po dwóch latach filozofii został skierowany na studia teologiczne do Niemiec, z których powrócił po pół roku, kontynuując naukę w Polsce. W 2006 roku złożył śluby wieczyste, a 19 czerwca 2008 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Bp. Jana Szkodonia.

Po przyjęciu święceń O. Cholewa został skierowany do pracy w klasztorze w Łęczycy. Był katechetą w tamtejszym liceum. Dwa lata później rozpoczął studia doktoranckie z zakresu teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Antonianum  w Rzymie. Tam uzyskał licencjat z duchowości franciszkańskiej. Studia doktoranckie kontynuuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Po powrocie z Włoch O. Cholewa został skierowany do pracy w seminarium duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie był wicemagistrem braci kleryków, wicerektorem seminarium i wikarym domu.

W 2017 roku wszedł w skład nowego zarządu Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (OO. Bernardynów) i został mianowany kustoszem Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej i gwardianem tamtejszego klasztoru.

Za: www.kalwaria.eu