Kanonicy – Kraków: Spotkanie Poszerzonej Rady Generała Zakonu

W dniu 22 września 2015 roku rozpoczęło się w Krakowie spotkanie Poszerzonej Rady Generała Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Przybyli na nie przedstawiciele prowincji zakonnych z Argentyny, Brazylii, Karaibów, Hiszpanii, Francji, Polski i Włoch.

Przez kilka dni rozważane będą tematy istotne dla rozwoju i przyszłości naszego Zakonu. Również obecny rok, który w Kościele Katolickim dedykowany jest życiu zakonnemu, niesie ze sobą wezwania i zadania na które trzeba odpowiedzieć z otwartością naszych serc. Możliwość spotkania i wymiany doświadczeń stanowi wielkie bogactwo i sprawia, że wzajemnie umocnieni możemy z większą radością i zaufaniem Opatrzności Bożej kontynuować nasze życie zakonne. Jednym z centralnych tematów obecnej Rady jest rozważanie tematyki powołaniowej. Jest to szczególnie ważne w perspektywie zmniejszania się powołań zwłaszcza w Europie Zachodniej.

Za: www.kanonicy.pl