Kanonicy: Odpust zupełny z okazji jubileuszu objawień w Gietrzwałdzie

Z okazji 140. rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie Ojciec święty Franciszek udzielił ODPUSTU ZUPEŁNEGO wiernym, którzy od 1 maja 2017 roku do 31 października 2017 roku, nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie.

Sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego są warunkami niezbędnymi do uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzymów przybywających do Gietrzwałdu w roku jubileuszu. Pielgrzymi powinni także pobożnie uczestniczyć w nabożeństwie ku czci Najświętszej Maryi Panny, odbywającym się na terenie sanktuarium, albo pomodlić się przed Jej obrazem. Odmówić należy modlitwę „Ojcze nasz”, „Wyznanie wiary” oraz skierować wezwanie do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, mogą również uzyskać ODPUST ZUPEŁNY, poprzez wzbudzenie skruchy za wszystkie grzechy oraz intencję spełnienia, jeżeli przed jakimś wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny z Gietrzwałdu będą duchowo łączyć się z wydarzeniami jubileuszowymi, ofiarując Bogu przez Maryję modlitwy, cierpienia i krzywdy swego życia.

Główne uroczystości jubileuszowe w Gietrzwałdzie odbędą się 10 września 2017 r. Podczas uroczystości udzielone zostanie specjalne Błogosławieństwo Papieskie, na które Arcybiskupowi Józefowi Górzyńskiemu Metropolicie Warmińskiemu, zezwolił papież Franciszek.

Poniżej tekst dokumentów w języku łacińskim:

Dokumenty w języku łacińskim

Poniżej tłumaczenie dokumentów w języku polskim:


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

OJCZE Święty,

Józef Górzyński, Arcybiskup Metropolita Warmiński, WASZĄ ŚWIĄTOBLIWOŚĆ prosi o Odpust zupełny dla wiernych, którzy prawdziwie skruszeni i miłością skłonieni, oczyszczając się Spowiedzią sakramentalną i pokrzepiając Najświętszą Eucharystią, modląc się w duchu tejże ŚWIĄTOBLIWOŚCI WASZEJ, pobożnie nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, wspomnianej Archidiecezji, od dnia 1 najbliższego miesiąca Maja aż do dnia 31 Października 2017, zwłaszcza w dniach, w których z wielkim napływem ludu odprawiane będą szczególne ćwiczenia pobożności Maryjnej, na godne wspomnienie sto czterdziestej rocznicy, odkąd Najświętsza Maryja Panna dwojgu dziewczętom tam się zjawiła. A Bóg, itd.

Dnia 10 Kwietnia 2017 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, z polecenia Papieża Franciszka bardzo chętnie udziela Odpustu zupełnego wiernym, którzy należycie spełniając wyżej wymienione warunki, pobożnie w formie pielgrzymki nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie i tam podczas jubileuszowych obchodów, uroczystości oraz szczególnych okoliczności, określonych za zgodą Najdostojniejszego Biskupa, pobożnie i religijnie wezmą udział w jakimś świętym obrzędzie lub pobożnym ćwiczeniu odprawianym na cześć Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy, albo przynajmniej, przed świętym jej Obrazem pozostaną w duchu zajęci pobożnymi rozważaniami przez stosowny okres czasu, zakończony Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami Najświętszej Maryi Panny.

Starcy, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, mogą również osiągnąć Odpust zupełny, obudzając skruchę za wszystkie grzechy oraz intencję spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeżeli przed jakimś małym obrazkiem Najświętszej Maryi Panny z Gietrzwałdu, dołączą się duchowo do czynności jubileuszowych, ofiarując Bogu miłosiernemu przez Maryję modlitwy, cierpienia i krzywdy swego życia.

By więc dostęp do osiągnięcia łaski Bożej przez klucze Kościoła stał się zgodnie z miłością pasterską łatwiejszy, Penitencjaria usilnie prosi, by kapłani, wyposażeni w stosowne uprawnienia do słuchania spowiedzi, ochotnym i szlachetnym duchem oddali się udzielaniu Pokuty w Sanktuarium Jubileuszowym, a Komunii Świętej chorym często udzielali.

Niniejsze obowiązuje przez okres Jubileuszu Maryjnego. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Mauro Kardynał PIACENZA                                                                  Krzysztof NYKIEL
Wielki Penitencjarz                                                                               Regens


PENITENCJARIA APOSTOLSKA – DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, mocą władz sobie w sposób najbardziej specjalny udzielonych przez OJCA ŚWIĘTEGO, z Bożej Opatrzności PAPIEŻA FRANCISZKA, Najdostojniejszemu i Najprzewielebniejszemu Księdzu Józefowi Górzyńskiemu, Arcybiskupowi Metropolicie Warmińskiemu, łaskawie pozwala, by w Jubileusz Najświętszej Maryi Panny z Gietrzwałdu, w dzień wybrany dla pożytku wiernych, po złożeniu Boskiej Ofiary, udzielił wszystkim obecnym chrześcijanom, którzy prawdziwie skruszeni i miłością skłonieni w tejże Ofierze uczestniczyli, Błogosławieństwa Papieskiego, z dołączonym Odpustem zupełnym, zyskiwanym pod zwykłymi warunkami (Spowiedzi Sakramentalnej, Komunii Eucharystycznej, oraz Modlitwy w duchu Papieża).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą Błogosławieństwo Papieskie, choćby z rozumnych okoliczności fizycznie nie byli obecni przy świętych czynnościach, mogą zgodnie z prawem dostąpić Odpustu zupełnego, byle tylko obrzędom tym, nadawanym podczas sprawowania w telewizji lub w radiu, pobożnym nastawieniem ducha towarzyszyli.

Dan w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 10, miesiąca Kwietnia, roku Pańskiego 2017.

  Mauro Kardynał PIACENZA                                              Krzysztof NYKIEL
Wielki Penitencjarz                                                           Regens

Za: Kuria Archidiecezji Warmińskiej