Kapituła Generalna Kongregacji pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce

W dniach 10-11 maja br. odbyła się kapituła generalna Kongregacji pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce.

Obradom przewodniczył dotychczasowy delegat apostolski o. Piotr Włodyga OSB. Kapituła przyjęła dekret Stolicy Apostolskiej na mocy którego klasztor jarosławski został podniesiony do rangi przeoratu niezależnego. Obecnie więc kongregacja liczy 8 domów niezależnych i 1 filialny. Kapituła wybrała prezeskę kongregacji kończąc tym samym na życzenie Stolicy Apostolskiej jedenastoletni okres wizytacji apostolskiej. Wybraną została matka Klara  Lechoszest OSB przełożona klasztoru w Drohiczynie, a jej asystentkami m. Stefania Polkowska ze Staniątek i m. Faustyna Foryś z Żarnowca.

Stefania Polkowska