Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich

Mszą św. w bazylice Bożego Ciała w Krakowie rozpoczeła się, we wtorek 3 kwietnia, kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.

W kapitule bierze udział 15 współbraci reprezentujących wszystkich Kanoników Regularnych z Polskiej Prowincji. W kapitule uczestniczy opat zakony Giuseppe Cipollini CRL z Rzymu.

W czasie kapituły jej uczestnicy na drodze głosowania wybrali nowego wizytatora ks. Dariusza Kaczyńskiego CRL. Kadencja prowincjała trwa 6 lat. Przez minione 12 lat wizytatorem był ks. Marian Szczecina CRL.

Ponadto uczestnicy kapituły wybiorą również radę wizytatora, która w okresie pomiędzy kapitułami będzie pomagała sprawować władzę nowo wybranemu wizytatorowi.

Kolejne dni kapituły poświęcone będą wysłuchaniu sprawozdań przełożonych klasztorów oraz braci odpowiedzialnych za powierzone im zadania w minionych latach. Następnie ojcowie kapitulni wybiorą: magistra kleryków, ekonoma prowincjalnego, duszpasterza powołań oraz przeorów. Na zakończenie obrad zostanie opracowany zbiór zadań i postulatów dla Prowincji na najbliższe 3 lata.

Kapituła gromadzi się co 3 lata i jest najwyższą władzą w prowincji. Podejmuje decyzje, mające moc wiążącą dla wszystkich Kanoników Regularnych w Prowincji Polskiej.

Polska Prowincja Kanoników Regularnych Laterańskich liczy 57 księży i trzech braci zakonnych. Kanonicy posiadają 12 klasztorów na terenie Polski oraz placówkę na Białorusi.

Za: www.kanonicy.pl