Kapituła Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce

W poniedziałek 3 czerwca 2019 r.w domu macierzystym naszej prowincji w Katowicach-Panewnikach rozpoczęły się obrady kolejnej Kapituły prowincjalnej, która tym razem odbywa się pod hasłem „Wspólnota braterska otwarta na Ducha Pańskiego”.

W Kapitule uczestniczą bracia deputowani, tworzący naszą zakonną prowincję, którzy uczestniczą w niej z urzędu oraz ci, którzy zostali wybrani poprzez tajne głosowanie braci całej prowincji. 

Do zadań kapituły prowincjalnej należy m.in.: uchwalanie i dokonywanie zmian w Statutach Partykularnych, uchwalanie Statutów Specjalnych; uchwalanie projektu życia prowincji na kolejne trzechlecie, rozpatrywanie wniosków od kapituł domowych i poszczególnych braci (SP, Art. 67).

Kapituła prowincjalna zakończy się w czwartek 6 czerwca br.

Za: prowincja.panewniki.pl