Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów

www.salezjanie.plW poniedziałek 9 lutego w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęła się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej przełożony generalny zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS.

Przed południem w pierwszy dzień obrad kapitulanci wysłuchali dwóch konferencji o. Włodzimierza Zatorskiego OSB. Benedyktyn podkreślił, że kapituła wśród wielu swoich zadań ma jedno bardzo praktyczne – przełożenie nauki duchowej na praktykę życia zakonnego. Zwrócił też uwagę, że każdy członek tego zgromadzenia podczas obrad ma kierować się przede wszystkim głosem sumienia.

Eucharystii w południe przewodniczył ks. generał Silvano Marisa MS. W homilii nawiązał do nauczania papieża Franciszka, który przypomina osobom konsekrowanym, że ich zadaniem w Kościele jest bycie coraz bardziej ewangelicznymi, radosnymi i pokornymi uczniami Jezusa. – Jest to mocne wezwanie i należy je mieć zawsze w pamięci, podczas tej sesji Kapituły, aby lepiej służyć naszym braciom, którzy oczekują od nas słów zachęty, umocnienia i zaufania. Właśnie dlatego praca Kapituły powinna zawsze zmierzać do dobra wszystkich członków prowincji, nie wyłączając nikogo – mówił ksiądz generał.

– Kapituła jest okazją do celebracji bogactwa i szczególnego charakteru naszego charyzmatu saletyńskiego, który od ponad stu lat wasza Prowincja z gorliwością i pasją głosi i szerzy nie tylko na polskiej ziemi, lecz także poza granicami kraju. Wasza prowincja jest od zawsze prowincją z wielkim misyjnym powołaniem – przypomniał przełożony saletynów.

– Świadomi wyzwań, jakie w najbliższych latach nasze zgromadzenie będzie musiało podjąć, Rada Zgromadzenia w Salmacie w 2013 roku wezwała Komisję Europejskich Prowincjałów do refleksji nad przyszłością saletyńskiej obecności w Europie. Jaką postać przyjmie obecność misjonarzy saletynów na kontynencie? W tym poszukiwaniu ważną rolę powinna odegrać wasza prowincja – podkreślił ks. Marisa.

Podczas sesji popołudniowej nastąpiło oficjalne otwarcie kapituły. Uczestnicy odśpiewali hymn do Ducha Świętego, po którym generał jako przewodniczący kapituły odczytał listę obecnych. Po powołaniu tłumacza, skrutatorów i sekretarzy kapituły uczestnicy zatwierdzili procedurę obrad.

Pierwsze istotne głosowanie dotyczyło wyboru członków Komisji Inicjatyw, która faktycznie koordynuje prace kapituły. Zatwierdzono także składy pięciu komisji kapitulnych, które będą zajmować się tematami ważnymi dla życia i posługi prowincji. Po ustaleniach proceduralnych ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS rozpoczął składanie sprawozdania o stanie prowincji za lata 2012 – 2015.

W najbliższych dniach gremium obradować będzie nad sprawami dotyczącymi życia i posługi polskich saletynów oraz nad postulatami i wnioskami, które zostały przedstawione przez członków prowincji. W dalszej kolejności Kapituła dokona wyboru Prowincjała i jego Asystentów na trzyletnią kadencję. Kilkudniowe obrady zakończy głosowanie nad podjętymi uchwałami.

Kapituła trwać będzie do soboty 14 lutego 2015 r. W obradach bierze udział 32 delegatów. Wśród nich jest 5 członków obecnego Zarządu Prowincjalnego i 25 delegatów wybranych przez członków prowincji. Oprócz nich w Kapitule będą uczestniczyć dwaj członkowie dawnej prowincji szwajcarskiej, od 2013 roku połączonej z prowincją polską. Większość delegatów to doświadczeni kapitulanci. Najstarszy uczestnik Kapituły ma 68 lat, zaś najmłodszy 33 lata.

Według Norm Konstytucyjnych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów Kapituła Prowincjalna wyraża udział wszystkich członków prowincji w jej zarządzaniu i życiu. Główne zadania Kapituły to m.in.: wybór Prowincjała i jego Asystentów; sporządzanie oraz zatwierdzanie regulaminów i statutów prowincjalnych; okresowe zbadanie sytuacji prowincji i ustalenie wytycznych dla Prowincjała i jego Rady; czuwanie nad ciągłością wypełniania programów dotyczących apostolstwa, duszpasterstwa powołań i formacji; analiza zagadnień przedstawionych jej przez Prowincjała lub wynikających ze sprawozdań i z postulatów nadsyłanych przez zakonników; zalecenie podjęcia nowych dzieł lub zaniechanie już istniejących.

(gz)

Za: www.salezjanie.pl.