Kapucyni – Kraków: nowy Zarząd Prowincji

W krakowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11 trwa XXIX KAPITUŁA PROWINCJALNA ZWYCZAJNA ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW – PROWINCJI KRAKOWSKIEJ. W drugim dniu kapituły, 19 kwietnia 2017 roku, bracia kapitulni wybrali ministra prowincjalnego. Został nim (na drugą kadencję) br. Tomasz Żak. W trzecim dniu kapituły, 20 kwietnia, kapituła wybrała radnych Prowincji. Zostali nimi: br. Tomasz Protasiewicz – Wikariusz Prowincjalny oraz pierwszy radny (druga kadencja), br. Waldemar Korba – drugi radny, br. Augustyn Chwałek – trzeci radny oraz br. Marek Miszczyński – czwarty radny (druga kadencja).

Za: www.kapucyni.pl