Kard. Nycz: Będziemy szukać pola kompromisu

– Stajemy na początku drogi, która myślę, że może nas doprowadzić i chcemy, żeby nas doprowadziła do nowoczesnych rozwiązań w zakresie relacji Kościół-państwo, w kwestii współfinansowania Kościoła czy wspierania jego działalności statutowej, która także służy państwu – mówił kard. Kazimierz Nycz. Wspólne wystąpienie min. Michała Boniego i kard. Kazimierza Nycza zakończyło posiedzenie dwu zespołów Komisji Konkordatowych.

Kardynał Kazimierz Nycz, stojący na czele Rady Ekonomicznej Episkopatu, przewodniczy Zespołowi Roboczemu Kościelnej Komisji Konkordatowej, z kolei minister administracji i cyfryzacji Michał Boni przewodniczy Zespołowi Roboczemu ds. Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej.

– Zgodziliśmy się co do trybu prac – zaznaczył na początku briefingu minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Spotkanie obu zespołów Komisji Konkordatowych jest wynikiem ustaleń Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Posiedzenie tego gremium miało miejsce 15 marca br.

Dzisiejsze spotkanie przyniosło ustalenia co do konieczności „zbilansowania roli, jaką odgrywał Fundusz Kościelny”. – Zgodziliśmy się co do kierunku prac, które mówią o tym, że byłaby możliwość tego odpisu – mówił min. Boni, odnosząc się do proponowanego przez stronę rządową odpisu od podatku na rzecz Kościołów i wspólnot wyznaniowych. Rząd proponuje, by możliwy był odpis w wysokości 0,3 proc. Jak zauważył, podczas spotkania poruszono problem, że w pierwszych latach odpisów, środki te mogą być niewystarczające, bo nie będą tej samej wysokości co dotychczasowe wypłaty z Funduszu Kościelnego. – Dlatego będziemy rozważali to, aby taki ekwiwalentny model wyrównujący w pierwszym okresie istniał i będziemy oceniali co pewien czas, jak to rozwiązanie funkcjonuje – mówił Boni. Odpis od podatku byłby odprowadzany na jedno konto danego Kościoła.

Kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że pierwszym ważnym ustaleniem jest właśnie zgoda na prowadzenie rozmów z powołaniem na 22 art. Konkordatu, przez co obie strony – rządowa i kościelna – są równoważnymi partnerami. Jak dodał Metropolita Warszawski, wypracowana umowa będzie poddana dyskusji w Konferencji Episkopatu Polski i z drugiej strony – w Radzie Ministrów. – Wtedy przyjdzie czas, żeby te principia, zasady, w których się zgodzimy, podpisać i wtedy dopiero rozpocząć prace nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi, ustawowymi, które będą musiały zmieniać rzeczy dotychczas istniejące – mówił kard. Nycz.

Zdaniem kard. Nycza, ze strony Kościoła ważne jest to, że jego praca – charytatywna, edukacyjna, w zakresie ochrony zabytków, ale także katechetyczna i duszpasterska – jest ważna dla strony państwowej i uznana została za ważny element budowania etycznego, aksjologicznego fundamentu, który jest istotny w funkcjonowaniu każdej społeczności.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy o to czy zaproponowane przez rząd 0,3 proc. odpisu to ostateczna propozycja, minister Boni tłumaczył, że „musimy myśleć o rozwiązaniach, które mają charakter systemowy, będą patrzyły w przyszłość”. – Wszystkie modele finansowania przeanalizujemy i powinniśmy w ciągu paru tygodni być gotowi z takimi propozycjami, które mam nadzieją uwzględnią głosy jednej i drugiej strony – mówił minister. Kard. Nycz przypomniał, że w Hiszpanii można dokonać odpisu na rzecz Kościoła w wysokości 0,7 proc., we Włoszech – 0,8 proc., a na Węgrzech równowartość 1 proc. podatku.

W pierwszym posiedzeniu zespołów roboczych Komisji Konkordatowych, jakie odbyło się 3 kwietnia w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, wzięli udział członkowie obu gremiów, a także zaproszeni eksperci. Ze strony Zespołu Roboczego do spraw Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej obecni byli: minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, sekretarz stanu w MAC Włodzimierz Karpiński, podsekretarz stanu w MF Hanna Majszczyk, dyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury Wojciech Kwiatkowski, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC Andrzej Marciniak, a także: Mirosława Boryczko (członek zarządu ZUS), Beata Zacharjasiewicz (wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek w ZUS), Maria Kalinowska (zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF), Barbara Markiton (zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w MF), Artur Koziołek (rzecznik prasowy MAC) oraz Piotr Magda (wicedyrektor Departamentu Prawa Społecznego w Rządowym Centrum Legislacji).

Zespół Roboczy Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Realizacji 22 art. Konkordatu tworzą: metropolita warszawski, przewodniczący Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu, kard. Kazimierz Nycz oraz metropolita lubelski, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej abp Stanisław Budzik, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak, a także dr Irena Ożóg i ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: ks. dr hab. Dariusz Walencik (prof. Uniwersytetu Opolskiego), ks. Janusz Majda (ekonom Konferencji Episkopatu Polski), ks. Jarosław Mrówczyński (p.o. rzecznika KEP) i ks. Dariusz Konieczny (kierownik Biura Sekretariatu KEP).

Kolejne spotkanie obu zespołów Komisji Konkordatowych ma się odbyć pod koniec kwietnia.

Warto przypomnieć, że według przygotowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną analizy dotyczącej wkładu państwa w finanse Kościołów w innych krajach, Kościół w Polsce otrzymuje ze strony państwa znacznie mniejszą pomoc niż w przeciętnym kraju Unii Europejskiej.

(md © Biuro Prasowe KEP 2012)

Więcej na: www.episkopat.pl