Karmel świętuje 110-rocznicę urodzin bł. o. Hilarego Januszewskiego

Męczennik Dachau, zakonnik, kapłan, w Litanii do 108 męczenników II Wojny Światowej przyzywany jako patron życia, skromny, dobry człowiek… O. Hilary Paweł Januszewski O.Carm.

21 września Karmelici wraz z mieszkańcami rodzinnej parafii O. Hilarego w Wielkim Garcu na Pomorzu świętowali 110 – rocznicę Jego urodzin.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej – Ks. Bp Ryszard Kasyna. kazanie zaś wygłosił ks. dr Marcin Puziak, Rektor WSD w Bydgoszczy. W czasie homilii ks. Marcin wspominał, że obozowy pasiak to dziwny strój dla zakonnika, ale jakże podobny do dawnych strojów noszonych przez karmelitów, kiedy to karmelitańskie habity miały biało – brązowe pasy. W średniowieczu taki strój był oznaką szaleństwa. Taki szalony był o. Hilary, który z szaleńczej miłości do człowieka poszedł na obozowe bloki, do tych, którzy umierali na tyfus plamisty, szalona choć kierowana miłością była ta decyzja, kiedy to słychać było głosy wyzwolenia obozu.

W czasie Mszy świętej karmelici odnowili swoje zakonne śluby. Bracia nawiedzili też cmentarz parafialny, na którym spoczywają doczesne szczątki rodziców o. Hilarego – Marii i Marcina Januszewskich. Modlili się też przed pamiątkową tablicą umieszczoną na dawnym domu rodzinnym o. Hilarego w Gręblinie.