Karmelici bosi zakończyli obrady Kapituły Prowincji Warszawskiej

We wtorek 16 maja dobiegły końca obrady Kapituły Prowincjalnej, która zgromadziła w Poznaniu karmelitów bosych z klasztorów przynależących do Prowincji Warszawskiej. Dwudziestu dwóch przełożonych i wybranych delegatów podpisało akta kapitularne zawierające wskazówki co do kierunków działania na najbliższe trzechlecie.

Jak już informowaliśmy w trakcie Kapituły, nowym Prowincjałem wybrany został pełniący tę funkcję przez ostatnie dwa lata o. Jan Piotr Malicki. Do zarządu Prowincji, głosami braci, powołani zostali także czterej Radni: o. Jakub Kamiński, o. Grzegorz A. Malec, o. Roman Hernoga i o. Robert Marciniak. Przed nimi trzy lata koordynowania życia i pracy szesnastu wspólnot braci oraz dwudziestu jeden wspólnot sióstr tworzących rodzinę Karmelu Terezjańskiego na ziemiach północno zachodniej Polski i Białorusi, a obecnych także w tak dalekich zakątkach świata, jak m.in. syberyjskie Usole, Karaganda, znajdujące się za kołem podbiegunowym Tromso czy leżąca tuż pod nim Islandia.

Prowincja Warszawska, powstała razem z Prowincją Krakowską z dokonanego w 1993 roku podziału utworzonej 400 lat temu dawnej Prowincji Polskiej, w przyszłym roku obchodzić będzie 25 rocznicę swojego samodzielnego istnienia. W najbliższym czasie powiększy się o jeszcze jedną wspólnotę, która złożona z braci narodowości polskiej i litewskiej wprowadzi na nowo męski Karmel na Litwę. Prawdopodobnym miejscem tej nowej fundacji będzie Kowno, które do dziś, na brzegu Niemna, zachowuje pamiątkę po istniejącej tu do czasu carskiej kasaty Prowincji Litewskiej karmelitów bosych: ich dawną świątynię pod wezwaniem Świętego Krzyża.

W uroczystym akcie zawierzenia, w dniu setnej rocznicy objawień fatimskich, ojcowie kapitularni oddali całe życie swojej Prowincji Matce Bożej, ponawiając tym samym wyrażony szkaplerzem znak pełnej przynależności do Niej. Podobnie, na zakończenie Kapituły, po odprawionej w Sanktuarium poznańskim Eucharystii, oddali się opiece czczonego tam w koronowanym wizerunku Świętego Józefa, którego za Patrona dla swojej rodziny zakonnej obrała św. Teresa od Jezusa, Matka reformowanego Karmelu.

o. Karol Milewski OCD