Karmelitanka Bosa Teresa Marchocka OCD bliżej ołtarzy

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych dzieli się radosną informacją, że Stolica Apostolska wydała Dekret ważności dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym Sł. Bożej Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej, 1603-1652), z pierwszego pokolenia karmelitanek bosych w Polsce, zwanej „polską Teresą od Jezusa”. Jest to kolejny ważny krok w procesie beatyfikacyjnym tej kandydatki na ołtarze.

Liczące ponad 2 tys. stronic akta dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym Marchockiej, przeprowadzonym w latach 2007-2015 przez trybunał ustanowiony w archidiecezji krakowskiej, zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 18 listopada 2015 r. Kongres zwyczajny Kongregacji w sprawie ważności i kanonicznej poprawności tegoż dochodzenia odbył się równy rok później, 18 listopada 2016 r., i tę samą datę nosi wspomniany dekret „de validitate inquisitionis dioecesanae” (Prot. N. 1951-6/2016), który dziś, tj. 2 lutego 2017 r. dotarł do Krakowa. Wydanie dekretu – stwierdza postulator, o. dr. hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – jest aktem prawnym ogromnej wagi i pozwala na dalsze postępowanie procesu do przodu w jego etapie rzymskim, tj. na opracowanie stosownej „Positio”, która stanie się przedmiotem analizy teologów konsultorów oraz biskupów i kardynałów, by – opierając się na ich opinii – Ojciec Święty mógł podjąć ostateczną decyzję w sprawie heroiczności cnót tej polskiej karmelitanki bosej.

Postulator wyraża wdzięczność mianowanemu przez ks. kard. Stanisława Dziwisza krakowskiemu trybunałowi diecezjalnemu z jego przewodniczącym i delegatem biskupim, ks. dr. Andrzejem Scąbrem, kierownikiem referatu spraw beatyfikacyjnych w krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Zachęca nadto do dalszego wspierania modlitwą prac procesowych, zmierzających do uznania przez Stolicę Apostolską heroiczności cnót Służebnicy Bożej, a także do wypraszania u dobrego Boga cudu za jej przyczyną.

Marianna Marchocka urodziła się w 1603 r. w Stróżach koło Zakliczyna. W klasztorze przybrała imię Teresa od Jezusa na cześć św. Teresy z Avila. Była fundatorką klasztorów we Lwowie i w Warszawie, gdzie zmarła w 1652 r. Jest autorką pierwszej w Polsce kobiecej autobiografii mistycznej. Wielokrotnym próbom rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego stawały na przeszkodzie wojny, zabory, upadek państwa i czasy komunistyczne. Dlatego formalnie, jako proces historyczny, rozpoczął się on dopiero w 2007 r. Wiele materiałów, które umożliwiły rozpoczęcie procesu, zgromadził na przełomie XIX i XX w. św. Rafał Kalinowski, odnowiciel Zakonu Karmelitów Bosych za ziemiach polskich, a w latach powojennych historycy Zakonu, dziś już nieżyjący, tj. o. prof. dr hab. Benignus J. Wanat OCD (1934-2013) i o. dr hab. Honorat Cz. Gil OCD (1934-2015).

Wadowice, 2 lutego 2017