Home WiadomościZ kraju Kolejne dni Kapituły Misjonarzy Saletynów

Kolejne dni Kapituły Misjonarzy Saletynów

Redakcja

Drugi dzień obrad Kapituły Prowincjalnej był poświęcony prezentacji sprawozdań prowincjała i ekonoma prowincjalnego.

Podczas sesji przedpołudniowej, którą rozpoczęła lektura fragmentu Pisma Świętego ks. prowincjał ks. Andrzej Zagórski MS przedstawił raport o stanie prowincji za lata 2015–2017. Następnie kapitulanci podczas dyskusji w komisjach formułowali swoje opinie na temat raportu, które potem na spotkaniu plenarnym przedstawiali sekretarze poszczególnych grup. Saletyni zadawali również prowincjałowi szczegółowe pytania i wnosili swoje uwagi do przedstawionego sprawozdania. Ze swej strony prowincjał udzielał obszernych wyjaśnień.

Po zamknięciu sesji kapitulanci udali się na wspólną Eucharystię, której przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS, homilię zaś, opartą na słowach Psalmu 84 „Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie”, wygłosił asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS, zapraszając kapitulantów do osobistej modlitwy w intencji kapituły i prowincji.

W godzinie miłosierdzia kapitulanci spotkali się w kaplicy na adoracji Najświętszego Sakramentu i Koronce do Bożego Miłosierdzia.

Sesję popołudniową, rozpoczętą czytaniem fragmentem słowa Bożego, wypełniło przedstawienie raportu ekonomicznego za lata 2015–2017 przez ekonoma prowincjalnego ks. Czesława Hałgasa MS. Po odpowiednich wyjaśnieniach nastąpiła dyskusja w komisjach kapitulnych nad raportem ekonomicznym. Następnie sekretarze komisji przedstawili na forum ogólnym opinie zebrane w grupach na temat raportu i rozpoczęło się zadawanie pytań szczegółowych odnośnie do przedstawionego dokumentu. Ekonom prowincjalny udzielił kapitulantom potrzebnych odpowiedzi i wyjaśnień.

Kapitulną pracę zakończyły wspólne nieszpory.

(gz / ks. Robert Głodowski MS)

Za: www.saletyni.pl


Trzeciego dnia obrad członkowie Kapituły Prowincjalnej powrócili do refleksji nad nawróceniem pastoralnym oraz rozpoczęli pracę nad sprawami dotyczącymi życia i posługi polskiej prowincji. 

Kapitulna środa rozpoczęła od wspólnej jutrzni. Po śniadaniu członkowie poszczególnych komisji kapitulnych kontynuowali refleksję z pierwszego dnia kapituły, zastanawiając się, w jaki sposób jako prowincja możemy praktycznie odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka do nawrócenia pastoralnego.

Po krótkiej przerwie kapitulanci powrócili do pracy w komisjach, aby przedyskutować przydzielone komisjom postulaty.

Przedpołudniowa sesja kapituły rozpoczęła się od czytania fragmentu Pisma Świętego. Tematem pracy była propozycja prowincji amerykańskiej dotycząca objęcia w posługę przez prowincję polską sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej i domu zakonnego w Twin Lakes. W trakcie obrad prowincjał amerykański ks. René Butler MS przedstawił propozycję swojej prowincji, zaś ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS wyjaśnił kapitulantom aktualną sytuację personalną i materialną tej placówki. Uczestnicy kapituły mogli też zadawać szczegółowe pytania obu prowincjałom. Przed zamknięciem sesji przewodniczący Komisji Inicjatyw ks. Grzegorz Zembroń MS odczytał protokół z liczenia głosów w przeprowadzonej w prowincji konsultacji na urząd prowincjała.

Sesję popołudniową poprzedziła modlitwa w godzinie miłosierdzia połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. Sesja ta była poświęcona dalszej pracy nad projektem Twin Lakes oraz prezentacją i dyskusją nad kolejnym postulatem związanym z przygotowaniem obchodów 175. rocznicy objawienia w La Salette.

Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej i Eucharystia w bazylice, której przewodniczył przełożony Okręgu Europy Wschodniej ks. Jan Stachura MS zwieńczyły trzeci dzień obrad Kapituły. W wygłoszonej homilii ks. Piotr Żaba MS, przełożony Okręgu Szwajcarskiego nawiązał do czytania mszalnego o królu Salomonie i podkreślił kluczową rolę umiejętności słuchania w posłudze władzy,

W godzinach wieczornych wszystkie komisje pracowały nad przygotowaniem do prezentacji i dyskusji przydzielonych im postulatów.

(gz / ks. Robert Głodowski MS)

Za: www.saletyni.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda