Kombonianie solidarni z narodem i Kościołem w RD KONGA

RD KongaOd 19 września br. w wyniku gwałtownych represji ze strony J. Kabila, usiłuje pozostać u władzy, poprzez rozpoczęcie trzeciego mandatu prezydenckiego, niezgodnego z obowiązującą konstytucją.

Zmartwieni tym, co dzieje się w Demokratycznej Republice Konga Ojciec Generał Misjonarzy Kombonianów Tesfaye Tadesse Gebresilasie oraz Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Kombonianek Siostra Luigia Coccia, napisali, w imieniu swoich Zgromadzeń, list do Konferencji Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga, w którym wyrazili swoją solidarność z narodem i Kościołem tego kraju. Poniżej publikujemy treść listu:

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Marcel  Utembi Tapa wraz z  Księżmi Biskupami Konferencji Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga (CENCO)

Szanowni Biskupi, my misjonarze i misjonarki świętego Daniela Comboniego, chcemy wyrazić naszą całkowitą solidarność z Wami, wszystkimi wiernymi Kościoła Katolickiego a także z całym narodem kongijskim w sytuacji, w jakiej znalazł się Wasz kraj w związku z poważnym kryzysem, z jakim boryka się Wasza Ojczyzna. Wyrażamy także podziw dla proroczej odwagi, z jaką opowiedzieliście się po stronie prawa i praworządności razem z tymi, którzy walczą w Kongo o sprawiedliwość i poszanowanie zasad demokracji. Od samego początku głosiliście publicznie swój stanowczy sprzeciw wobec każdej próby zmiany Konstytucji, która umożliwiłaby w najbliższych wyborach reelekcję na trzecią kadencję obecnego prezydenta, p. Josepha Kabila. Podzielamy wasze zmartwienie dotyczące rosnącego napięcia społecznego oraz obawy, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli i pogrążyć Waszą drogą Ojczyznę w chaosie.

Potępiamy represje ze strony służb porządkowych, które użyły broni palnej wobec cywili, pokojowo demonstrujących w Kinszasie apelując tylko o to, aby rząd nie opóźniał przeprowadzenia wyborów. W wyniku interwencji służb porządkowych zginęło kilkunastu demonstrantów, a ponad stu odniosło obrażenia. Tragiczna śmierć tylu osób jest częścią strategii obecnej władzy i ma na celu zastraszyć obywateli i zniechęcić ich do brania udziału w publicznych protestach, które są dla nich jedynym sposobem wyrażenia sprzeciwu bez rozlewu krwi.

Doceniamy odwagę, jakiej wymagało podjęcie przez Was decyzji o zaprzestaniu na znak protestu udziału w rozmowach między zwolennikami prezydenta, będącymi w większości i przedstawicielami opozycji oraz uzależnienie wznowienia negocjacji od wykluczenia prezydenta Kabila z kandydowania w nadchodzących wyborach. Podzielamy Wasze zdanie, że tylko otwarte i szczere rozmowy mogą pomóc wyjść z trwającego w Waszym kraju kryzysu. W rozmowach tych powinny brać udział wszystkie opcje polityczne i muszą się one odbywać z poszanowaniem Konstytucji. Mówimy jednym głosem z Organizacją Narodów Zjednoczonych i z innymi państwami wspólnoty międzynarodowej, które apelują, aby wybory prezydenckie w Waszym kraju odbyły się jak najszybciej i przebiegły w poszanowaniu Konstytucji oraz w atmosferze pokoju, bez przemocy i prób zastraszania.

Łączymy się w modlitwie z Wami, pasterzami Kościoła: oby praworządność w Demokratycznej Republice Konga została przywrócona, a obywatelom dana była możliwość wyrażenia swojej woli w wyborach, które przyczynią się do rozwoju demokracji z pożytkiem dla wszystkich, zwłaszcza ludności najbiedniejszej.

 Tłumaczenie: Patryk Górczyński

Za: www.kombonianie.pl.