Konferencja naukowa „Zmartwychwstańcy – ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa”

Konferencja naukowa "Zmartwychwstańcy - ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa"W środę, 25 lutego 2015 roku, w Centrum Resurrectionis w Krakowie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa p.t.: „Nie giąć wszystkiego pod jedną formę…Zmartwychwstańcy – ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa (w 175. rocznicę śmierci Bogdana Jańskiego)”, organizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Polską Prowincję Zmartwychwstańców. Konferencja była dziesiątą (w tym piątą zmartwychwstańczą) w cyklu „Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja”. Świętowanie rozpoczęło się mszą św. o beatyfikację Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, której przewodniczył (z okolicznościowym kazaniem) bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy krakowski.

W czasie sympozjum zostało wygłoszonych siedem referatów: 1. ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, UPJPII w Krakowie: Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców; 2. mgr Kata Magony-Biro, Pazmany Peter Catholic University w Budapeszcie: Jański’s Ideas on the Renewal of Society; 3. ks. prof. dr Paul Sims CR, Concordia University w Chicago: Theories that Inform Resurrectionist Leadership Practices towards the Spiritual Rebirth of Society; 4. ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, UPJPII w Krakowie: Do zbawienia przez kształtowanie doczesności: misja duchownego w świetle „Dziennika” o. Piotra Semenenki; 5. ks. prof. dr James M. Donohue CR, Mount St. Mary’s University w Emmitsburgu, Maryland: Eight Principles of Resurrectionist Spirituality Applied to Undergraduate Teaching; 6. prof. dr hab. Włodziemierz Osadczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Zmartwychwstańcy wobec „kwestii ruskiej” w Galicji; 7. ks. dr Wojciech Mleczko CR, UPJPII w Krakowie: Parafia jako przestrzeń zmartwychwstania społeczeństwa (szkic o działalności ks. Wincentego Barzyńskiego w Chicago).

Owoce sympozjum podsumował ks. James Gibson CR, sekretarz i radny generalny oraz promotor patrymonium Zgromadzenia z Rzymu. W konferencji wzięli udział zmartwychwstańcy uczestniczący w Dniach Formacyjnych dla Przełożonych, Proboszczów i Funkcyjnych oraz z okolicznych placówek. Były obecne siostry albertynki, niepokalanki, nazaretanki, urszulanki, zmartwychwstanki. Udział wzięli również przyjaciele, znajomi, parafianie, studenci UPJPII.

Za: www.zmartwychwstancy.pl.