Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich (KPF) w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniach 26-27 października 2012 Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich (KPF) obradowała w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Kalwarii  Zebrzydowskiej. Tematykę obrad stanowiły aktualne sprawy franciszkańskie. 

W skład Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich wchodzi 10 ministrów prowincjalnych wszystkich trzech gałęzi franciszkańskich. Duchowych synów św. Franciszka z Asyżu jest łącznie ok. 3500 braci.

Za: www.kalwaria.eu