Konferencja Redemptorystów Europy: dane statystyczne na początku 2015 r.

Konferencja Redemptorystów Europy (KRE) rozpoczęła rok 2015 z kilkoma zmianami. Aktualnie KRE składa się z 15 jednostek: 12 prowincji (Rzym, Neapol, Madryt, Lizbona, Dublin, Londyn, Św. Klemensa, Wiedeń-Monachium, Francja, Warszawa, Praga, Lwów), 2 wiceprowincji (Bratysława i Michalovce), 1 regii (Św. Gerarda). Oprócz tego jest jedna wspólnota międzynarodowa w Tiranie-Kamëz w Albanii i jedna zależna bezpośrednio od Zarządu Generalnego wspólnota w Namur w Belgii.

Do konferencji należy 1497 redemptorystów (13 biskupów, 1267 ojców, 127 braci po ślubach wieczystych, 6 stałych diakonów, 14 studentów po ślubach wieczystych, 51 studentów po ślubach czasowych, 3 braci po ślubach czasowych i 19 nowicjuszy). Średnia wieku to 63,5 lat. Jest także ponad 25 kandydatów przygotowujących się do nowicjatu.

Najwięcej ojców mają prowincje: Warszawa – 330, Św. Klemensa – 175, Madryt – 130, Dublin – 93, Wiedeń-Monachium – 85. Jeśli chodzi o braci zakonnych są to: Św. Klemensa – 26, Wiedeń-Monachium – 25, Francja – 17, Warszawa i Madryt – po 16. Najwięcej studentów po profesji zakonnej jest w Prowncji Lwowskiej – 24 i Warszawskiej – 22.

Redemptoryści należący do KRE pracują w 184 wspólnotach w 24 krajach. W Europie są to: Albania, Anglia (Wlk. Brytania), Austria, Białoruś, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja (także w części azjatyckiej), Słowacja, Szkocja (Wlk. Brytania), Szwajcaria, Ukraina, Włochy. Natomiast w Azji: Irak, Kazachstan i Liban.

Dwie nowe jednostki zostały utworzone w styczniu 2015 r.: Prowincja Wiedeń-Monachium (5500) oraz Prowincja Francuska (5700). Regia Kopenhaska została zniesiona, natomiast wspólnota z Kopenhagi należy do Prowincji Warszawskiej, zaś Odense do Prowincji Wiedeń-Monachium. W czasie swoich kapituł w tym miesiącu dwie jednostki zdecydowały także oficjalnie o swoim przyszłym połączeniu: Prowincja Praska i Wiceprowincja Bratysławska.

Większość redemptorystów z KRE należy od obrządku rzymskokatolickiego, a oprócz nich są także redemptoryści obrządków wschodnich: greckokatolickiego, chaldejskiego i maronickiego.

(dane z 22.01.2015 r.)

o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator KRE

Za: www.redemptor.pl