Home WiadomościZ kraju Kongregacja krakowskiej prowincji jezuitów

Kongregacja krakowskiej prowincji jezuitów

Redakcja

W Centrum Duchowości w Częstochowie spotkali się przedstawiciele PME, aby wybrać delegata i jego zastępcę na Kongregację Prokuratorów, która odbędzie się w Loyoli w 2023 r.

W pierwszym dniu o. Prowincjał Jarosław Paszyński SJ przedstawił raport o stanie prowincji.

W drugim dniu odbyła się dyskusja nad tym raportem. Popołudniowa zaś sesja rozpoczęta Mszą św. rozpoczęła najważniejszy etap Kongregacji Prowincji, a mianowicie wybór delegata i jego zastępcy.

Delegatem na Kongregację Prokuratorów został wybrany o. Jerzy Sermak SJ, a zastępcą o. Krzysztof Biel SJ.

O. Jerzy Sermak SJ, urodził się 7 stycznia 1950 roku w Czechowicach Dziedzicach. Po ukończeniu Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej, w 1969 roku wstąpił do zakonu oo. jezuitów i rozpoczął nowicjat w Starej Wsi. Następnie, w latach 1971-74 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie. Po jej ukończeniu wyjechał na studia teologiczne do Rzymu, gdzie studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie, 21 czerwca 1977 roku. Następnie przez dwa lata na tymże uniwersytecie kontynuował studia specjalistyczne z teologii duchowości.

Powrócił do kraju w 1979 roku. Przez rok pracował w duszpasterstwie powołań Prowincji Południowej TJ. W latach 1980-84 był duszpasterzem akademickim w znanym w Krakowie WAJ-u (Wspólnota Akademicka Jezuitów). W roku 1984 został mianowany ojcem duchownym jezuickich kleryków, studiujących w Krakowie filozofię. Równocześnie pełnił funkcję spowiednika w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Funkcje te pełnił do roku 1988, kiedy to po raz pierwszy został redaktorem naczelnym “Posłańca Serca Jezusowego”, a w latach 1990-92 pełnił również funkcję dyrektora Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy.

W 1992 roku wyjechał do Chicago, by przez sześć lat pracować tam wśród Polonii. Był dyrektorem religijnych programów radiowych, kapelanem harcerzy i kilku zgromadzeń sióstr zakonnych, należał do redakcji wychodzącego w Chicago dwutygodnika “Nowe Życie”. Po powrocie do kraju w 1998 roku, objął ponownie funkcję redaktora naczelnego “Posłańca Serca Jezusowego”, udzielając również rekolekcji księżom, siostrom zakonnym i ludziom świeckim. Prowadził też cotygodniowe korespondencje radiowe dla słuchaczy w Chicago.

W 2006 r. został mianowany instruktorem III Probacji w Jastrzębiej Górze. Funkcję tę sprawował do czerwca 2013 roku, a w lipcu tegoż roku wyjechał ponownie do Chicago, by podjąć tam misję superiora wspólnoty zakonnej i rektora Jezuickiego Ośrodka Milenijnego.

Jest autorem dwunastu pozycji książkowych, wydanych przez Wydawnictwo WAM: Zamyślenia (1992), Słowa jak ziarno (2000), Kim On jest? (2001), Bogactwo sakramentów (2002), Objawiłem wam swoje imię (2005), Co jest najważniejsze? (2006), Najważniejszy jest cel (2007), Odnaleziony skarb (2007) Różaniec ze służebnicą Bożą, Rozalią Celakówną (2010), Nowenna do Najść. Serca Jezusa z błogosławionym Janem Pawłem II (2011), Drogi wiary (2012), Mądry z wiary żyje (2012).

W sobotę, ostatni dzień Kongregacji odbyła się dyskusja na temat zaproponowany przez o. Generała a następnie omówione zostaną bieżące sprawy Prowincji.

Za: www.jezuici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda