Kongregacja Przeorów Polskiej Prowincji Karmelitów

We wtorek, 14 listopada, swoje obrady rozpoczęła Kongregacja Przeorów Polskiej Prowincji Karmelitów. Pierwsze spotkanie odbyło się w klasztornej kaplicy. Słowo wstępu wygłosił o. Prowincjał, następnie konferencję nt. świętości karmelity dziś przedstawił ks. dr Marcin Puziak, rekotra WSD w Bydgoszczy. Wieczorem, w Bazylice, wraz z wiernymi odśpiewane zostały Nieszpory za zmarłych karmelitów. Na coroczny zjazd do krakowskiego klasztoru przyjechali przeorowie ze wszystkich klasztorów oraz ojcowie pracujący w formacji zakonnej. W trakcie trzydniowego zjazdu jego uczestnicy przedstawią sprawozdania z rocznej działalności i podejmą dyskusję na ten temat. Jednak głównym punktem obrad będzie sprawa przyszłorocznej kapituły prowinjcalnej, wybranie jej tematu przewodniego i zagadnień.