Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Tarnowie

karmel.pl90 osób z Polski południowej, a także z Ukrainy i Słowacji uczestniczy w VIII Kongresie Prowincji Krakowskiej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Jest on zwoływany co trzy lata i gromadzi przedstawicieli ponad 40 wspólnot. Celem spotkania są wybory nowej rady prowincjalnej, podsumowanie dotychczasowej działalności oraz wytyczenie drogi życia duchowego, wspólnotowego i apostolskiego na kolejne lata. 

Kongres odbywa się pod hasłem „Ze św. Teresą wracamy do źródeł”. Takie są też plany na najbliższe lata – mówi karmelita bosy o. Krzysztof Górski. – Dziś szczególnie jest potrzeba przeżywania codzienności z pasją, w pełni, czyli z Bogiem. Trzeba nam wracać do źródeł, do charyzmatu, modlitwy, Pisma św. i relacji braterskich” – dodaje. – Do zakonu świeckiego należą osoby samotne i małżonkowie – mówi Iwona Wilk, radna prowincjalna i rzecznik. Składamy przyrzeczenia życia radami ewangelicznymi – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Główną dewizą świeckiego karmelity jest modlitwa i umiejętność życia apostolskiego. Im głębiej jestem zjednoczona z Jezusem w modlitwie, tym bardziej w swoim środowisku promieniuję Jego obecnością” – dodaje rzecznik prowincji.

Wybór Tarnowa na miejsce Kongresu został też podyktowany faktem powstawania w mieście nowej wspólnoty. Podczas niedzielnej Eucharystii w katedrze zostaną przyjęci na okres formacji miejscowi kandydaci. Wspólnota tarnowska liczy 10 osób i gromadzi się przy parafii w Tarnowie -Mościcach. W tym gronie jest też nauczyciel Mariusz Markowski, który do tego wydarzenia przygotowywał się od półtora roku. „Bycie w Zakonie daje mi bardzo dużo, zmienia całkowicie moje życie duchowe i nastawienie do wiary. Karmel daje ciągły rozwój i dochodzenie do pełnej duchowości. Chcemy służyć ludziom, swojej rodzinie, otoczeniu wzorując się na św. Teresie, która jest naszym przewodnikiem” – dodaje. Do tarnowskiej wspólnoty należą także studenci i przedstawiciele służb mundurowych. Obrady kongresowe odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Źródło: KAI

Za: www.karmel.pl