Kongres Świętego Ojca Pio w Gdańsku

W sobotę 9 września 2017 roku w Gdańsku miał miejsce I Kongres Świętego Ojca Pio. „To czciciele o. Pio gromadzący się przy naszym kościele świętego Jakuba, chcący pogłębiać duchowość stygmatyka z Pietrelciny, zainspirowali nas do zorganizowania kongresu…” — tłumaczył główny organizator, br. Zdzisław Duma, kapucyn i przełożony wspólnoty zakonnej w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczął Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej, br. Tomasz Żak. Konferencję dotyczącą przygotowania do sakramentu pokuty według świętego o. Pio oraz roli wybaczania, tym którzy nas skrzywdzili, wygłosił br. Roman Rusek OFMCap – Krajowy Asystent Grup Modlitwy Świętego Ojca Pio. Natomiast gość specjalny, przybyły prosto z sanktuarium w San Giovanni Rotondo, br. Luciano Lotti OFMCap, skupił się w swojej prelekcji na przebaczeniu. Na podstawie pism oraz życia o. Pio wykazywał, że przebaczenie zarówno po stronie Boga, jak i przebaczanie sobie i innym leżące po stronie człowieka jest kwestią fundamentalną w sakramencie pokuty i pojednania. Br. Luciano w dzieciństwie spowiadał się u świętego stygmatyka oraz posługiwał mu jako ministrant. W swojej wypowiedzi często nawiązywał do osobistych spotkań z o. Pio.

„Kongres to nie tylko słuchanie wykładów, ale również zadawanie pytań. To dzięki pytaniom zdobywamy wiedzę praktyczną…” — tymi słowami br. Robert Kotowski OFMCap, jeden z uczestników kongresu, określił popołudniowy panel dyskusyjny. Podczas debaty na temat pojednania i pokuty w duchowości o. Pio każdy z uczestników kongresu mógł przygotować pytania do wcześniejszych prelegentów.

Punktualnie o godzinie 15.00 miał miejsce koncert zatytułowany „W hołdzie świętemu ojcu Pio ” zorganizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. „Muzyka jak Ojciec Pio otwierała serca ludzi” – tak o koncercie wypowiedziała się Scholastyka, uczestniczka sympozjum.

„Podczas kongresu odbywały się spotkania, które można żartobliwie nazwać «dla każdego coś dobrego». Każdy z uczestników mógł bowiem wybrać jeden z trzech bloków tematycznych. Pierwszy blok «Praktyki religijne Grup Modlitwy Ojca Pio» dotyczył wzmacniania i rozszerzania działalności tych grup. Drugi — «Działalność społeczna Grup Modlitwy Ojca Pio» traktował o dobrych praktykach GMOP na rzecz lokalnych społeczności. Trzeci blok — «Świadectwa Członków Grup Modlitwy Ojca Pio» stanowiły osobiste historie ludzi, którzy doświadczyli, jak dzięki Św. Ojcu Pio zmieniło się ich życie” – tłumaczył br. Mateusz Magiera OFMCap, rzecznik prasowy Krakowskiej Prowincji Kapucynów. Warto dodać, że największą popularnością cieszył się ostatni z wymienionych paneli.

Ważną częścią kongresu była uroczysta Msza Święta celebrowana przez J. E. Zbigniewa Zielińskiego, Biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej. We wstępie do Eucharystii ukazał on o. Pio jako wielkiego świętego naszych czasów. Podkreślił również wagę kultu relikwii, jako przybliżenia się do świętego, który prowadzi nas do Boga. Od strony duchowej kongresu nie mogło również zabraknąć poprowadzonego przez br. Edwarda Krygera OFMCap nabożeństwa do świętego o. Pio, podczas którego każdy z uczestników mógł oddać hołd relikwiom świętego: rękawicy oraz bandażowi, którymi zakrywał stygmaty.

Kongres Świętego Ojca Pio w Gdańsku zgromadził ponad 300 uczestników. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w północnej Polsce, na które przybyło tak wielu czcicieli świętego stygmatyka. „Dobre dzieła należy kontynuować…” – takie słowa w kuluarach można było usłyszeć od br. Zdzisława Dumy, a na pytanie, co będzie dalej, odpowiadał: „Spotkamy się w przyszłym roku, na drugiej edycji kongresu!”

Więcej (zdjęcia) na: www.kapucyni.pl