Kraków: XXI Karmelitańskie Dni Duchowości

Na temat modlitwy w życiu św. Józefa oraz jego kultu rozmawiają uczestnicy XXI Karmelitańskich Dni Duchowości ze Świętymi Karmelu, które 10 maja rozpoczęły się w Krakowie. W programie dwudniowego spotkania znalazły się wykłady m. in. na temat duchowości św. Józefa i powołania mężczyzny do ojcostwa.

– W tym roku szczególnym patronem Dni Duchowości jest św. Józef. Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II oraz środowiska karmelitańskiego przypomną wspaniałą postać rzemieślnika z Nazaretu: dojrzałego i odpowiedzialnego mężczyzny, cierpliwego i kochającego ojca, mistrza modlitwy, nauczyciela pokoju i prawdziwej miłości do Maryi – powiedział o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, dyrektor Karmelitańskiego Instytutu Duchowości. Jak dodał, w trakcie spotkania poruszane są ważne tematy związane z ojcostwem i powołaniem mężczyzny oraz modlitwą i milczeniem w życiu św. Józefa. W trakcie spotkania przewidziany jest także Koncert Muzyki Mistycznej. – Jest to okazja do spotkania z pięknem, które prowadzi do innego, nie wyłącznie intelektualnego, spotkania z Bogiem – zaznacza.

Organizatorem wydarzenia jest Karmelitański Instytut Duchowości we współpracy z Katedrą Historii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku. Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Jego podstawowa działalność obejmuje: prowadzenie dwuletniego cyklu ”Studium duchowości”, wprowadzającego w podstawy duchowości chrześcijańskiej, organizowanie serii wykładów z cyklu ”Formacja do życia konsekrowanego”, traktujących o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej, prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego, służącego indywidualną pomocą duchową i psychologiczną.

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze: „Karmel żywy, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie” oraz rocznik Itinera Spiritualia.

KAI/kk

Za: www.deon.pl