Home WiadomościZ kraju Ks. arcybiskup Stanisław Gądecki w Rostkowie: św. Stanisław Kostka wiedział, po co żyje

Ks. arcybiskup Stanisław Gądecki w Rostkowie: św. Stanisław Kostka wiedział, po co żyje

Redakcja

„Św. Stanisław Kostka odkrył głębię, wiedział, po co żyje” – głosił ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański 20 sierpnia br. w Rostkowie, podczas Eucharystii inaugurującej obchody 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki. Eucharystię koncelebrowali biskup płocki Piotr Libera, biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski a także biskup senior Roman Marcinkowski.

Abp Stanisław Gądecki przewodniczył w Rostkowie potrójnym uroczystościom: Mszy św. odpustowej ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dziękczynieniu za 50 lat istnienia parafii oraz inauguracji obchodów 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki.

W homilii odniósł się do okoliczności spotkania – Wniebowzięcia NMP. Stwierdził, że św. Stanisław Kostka był wielkim czcicielem Maryi Wniebowziętej. Natomiast miejsce uroczystości – Rostkowo – stało się w ciągu minionych lat trwałym punktem odniesienia oraz „prawdziwym światłem dla działań wychowawczych wśród nowych pokoleń”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przedstawił także dokładne dzieje życia i wiary św. Stanisława Kostki (1550-1568), jego konsekwentne dążenie do celu i świadomość powołania do służby Pańskiej, wyrażoną słowami „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć”. Arcybiskup zastanawiał się, czy może on ciągle stanowić drogowskaz dla współczesnej młodzieży.

Stwierdził, że św. Stanisław Kostka nie dał się zwieść „mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców”. Miał odwagę przeciwstawić się modzie w świecie. Zrozumiał, że wiele rzeczy, za którymi się goni, to złudzenia. Odkrył, gdzie jest głębia. Był silną osobowością i potrafił przeciwstawić się naciskom grupy, aby być wolnym, co jak wiadomo, nie jest łatwe. Święty z Rostkowa „wiedział, po co żyje”.
„Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał świadomość, że charakter to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale również praca nad jego kształtowaniem. Stawać się dojrzałym człowiekiem – to podjąć trud rozwoju nad jego kształtowaniem. Nie był mięczakiem, który mówi `taki już jestem`, a zło usprawiedliwia słabością. Miał świadomość tego, że młodość jest niczym innym jak wydobywaniem pięknej rzeźby, która ma się kiedyś wyłonić ze wspaniałej bryły marmuru” – głosił hierarcha.

Zwrócił też uwagę, jak silną więź miał ze św. Stanisławem Kostką papież Jan Paweł II, który modląc się przy jego sarkofagu w Rzymie powiedział, że Święty ten „Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”. Jest on postacią niezwykłą, ponieważ w niedługim czasie osiągnął „ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego”. Za św. Janem Pawłem II powtórzył też, że „jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowsza przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia chrześcijan, jakim jest świętość”.

Natomiast biskup płocki Piotr Libera w czasie Eucharystii przypomniał, że pół wieku temu uroczystościom z okazji 400. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak – więzień stalinowski i „niezłomny w obliczu tortur Pasterz Kościoła”. Kazanie wygłosił Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, a koncelebrował kardynał z Krakowa Karol Wojtyła. Na pamiątkę tamtych wydarzeń przy kościele stanęła figura św. Stanisława Kostki, poświęcona przez kardynałów.

Pasterz Kościoła płockiego przekazał też, że obecne spotkanie stanowi inaugurację obchodów 450. rocznicy śmierci „Młodzieniaszka z Rostkowa”. Z tej okazji w Płocku w 2018 roku odbędzie się zebranie plenarne Episkopatu Polski.

Podczas uroczystości w parafii, która świętowała także swoje 50-lecie, odbyła się również procesja eucharystyczna wokół świątyni, a na zakończenie zaśpiewano uroczyste „Te Deum”.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in. ks. Zbigniew Kras – kapelan prezydenta Andrzeja Dudy, który zapewnił o aktywnej współpracy prezydenta z młodzieżą, przypomniał jak chętnie Andrzej Duda spotyka się z harcerzami czy innymi grupami młodzieżowymi i udziela im swojego wsparcia.

Natomiast Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego wręczył parafii w Rostkowie medal „Pro Masovia”, przyznawanym m.in. parafiom za działalność oraz realizację zadań na rzecz województwa mazowieckiego. Obecny był też wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu lokalnego, oświaty, instytucji, wojska, Policji i Straży Pożarnej.
Gospodarzem uroczystości był ks. Adam Chmielewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

***

Miejscowość Rostkowo leży w powiecie przasnyskim, a należy do diecezji płockiej. Znana jest w Polsce i na całym świecie z tego, że w 1550 r. urodził się w niej św. Stanisław Kostka. Został ochrzczony w farze w Przasnyszu. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. Przebywał w Rostkowie przez 14 lat swojego życia. Pozostały tu po nim pamiątki: kamień, w którym według tradycji odciśnięta jest stópka Świętego, lipa, pod którą się modlił i staw, nad którym kontemplował. Następnie studiował razem z bratem Pawłem w Wiedniu. Po ukończeniu nauki udał się do Rzymu, gdzie wstąpił do zakonu jezuitów. Tam zmarł, mając zaledwie 18 lat. Został pochowany w kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Jest patronem dzieci i młodzieży oraz diecezji płockiej.

Starania o utworzenie parafii w Rostkowie rozpoczął w 1479 r. Jan Kostka z Rostkowa, stolnik ciechanowski, jednak dopiero za zgodą bp. Piotra z Chodko¬wa wystawiono w 1488 r. drewnianą kaplicę. Następną kaplicę zbudowano praw¬dopodobnie w 1621 r. po zwycięstwie chocimskim, na miejscu dawnego dworu Kostków. Kolejny drewniany kościół po 1717 r. wzniósł Józef Zieliński. W latach 1726-1774 Rostkowo znalazło się w posiadaniu jezuitów z Pułtuska. W 1742 r. Pa¬weł Szczuka, prepozyt pułtuski i chełmski, rozpoczął budowę drewnianej kaplicy. Po kasacie zakonu jezuitów kościół przeszedł pod zarząd parafii w Przasnyszu. W 1820 r. uległ znacznemu zniszczeniu i nieużytkowany ostatecznie został roze-brany w 1885 r.

Obecny kościół zbudowany został w latach 1895-1900 z inicjatywy i częściowo kosztem Agnieszki Helwich, ofiar ludności Królestwa Kongresowego oraz stara¬niem wikariuszy parafii Przasnysz: ks. Leona Gościckiego i ks. Józefa Michni¬kowskiego. Obiekt zaprojektował architekt Adolf Schimmelpfennig, a wykonał go Antoni Wójcicki, budowniczy powiatu przasnyskiego. Jest to obiekt murowany, neogotycki. Wewnątrz w neogotyckim ołtarzu znajduje się rzeźba św. Stanisława Kostki odbierającego z rąk Matki Bożej Dzieciątko Jezus. W 2007 r. kościół został wpisany na listę zabytków. W 1926 r. do kościoła zostały sprowadzone z Rzymu relikwie św. Stanisława Kostki, a w 2012 r. relikwie św. Jana Pawła II.

Parafia została erygowana przez biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego 20 sierpnia 1967 roku, podczas uroczystości związanych z 400. rocznicą śmierci św. Stanisława Kostki. Zgromadziło się wówczas w Rostkowie 35 księży biskupów. Mszy św. przewodniczył abp Antoni Baraniak, metropolita poznański. Kazanie wygłosił kard. Stefan Wyszyński. Był również obecny kard. Karol Wojtyła oraz licznie zgromadzone duchowieństwo. Kronika Parafialna podaje, że w uroczystościach wzięło udział około 50 tysięcy wiernych. Na pamiątkę tych uroczystości została przy kościele postawiona figura św. Stanisława Kostki. W 2000 r. kościół w Rostkowie został ustanowiony sanktuarium diecezjalnym.

Za: www.diecezjaplocka.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda