Ks. Edmund Jan Michalski MSF ponownie Przełożonym Generalnym Misjonarzy Świętej Rodziny

Już kilka minut po godzinie szesnastej w sobotę 12 X 2013 roku, uczestnicy Kapituły Generalnej w pierwszym głosowaniu wybrali ponownie na Przełożonego Generalnego Ks. Edmunda Jana Michalskiego MSF, wywodzącego się z Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.

Głosowanie wyłoniło trzech kandydatów: Ks. Edmunda Michalskiego MSF, Ks. Itacira Brassiani (Prowincja Południowo- Brazylijska) i Ks. Mariana Kołodziejczyka MSF (Prowincja Polska). Do południa po wprowadzeniu w metodologię i wagę wyboru Przełożonego Generalnego, a także po godzinnej niemal modlitwie osobistej, uczestnicy dokonali sondażu, który wyłonił kandydatów na Przełożonego Generalnego. Następnie po przerwie i wspólnej modlitwie przed Najswiętszym Sakramentem dokonano wyboru Generała Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny gratuluje Ks. Edmundowi Michalskiemu wyboru na kolejną szescioletnią kadencję w roli Przełożonego Generalnego!

Tu można zobaczyc kilka zdjęć 

Więcej o kapitule na: www.msf.opoka.org.pl