Ks. Józef Lasak SAC przełożonym Prowincji Chrystusa Króla SAC na kolejną kadencję

W dniu 23 styczna 2014 r., zakończył się proces wyborczy przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla SAC. Prowincjałem prowincji warszawskiej Księży Pallotynów na trzecią z kolei kadencję został wybrany ks. Józef Lasak SAC. Zgodnie z listem nominacyjnym Przełożonego Generalnego, początek nowej kadencji nastąpi w dniu 25 marca 2014 roku.

Ks. Józef Franciszek Lasak SAC urodził się 10 lipca 1962 r. w miejscowości Ząb k. Zakopanego. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) wstąpił w 1982 r. Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1984 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie 6 maja 1989 r. Po święceniach, przez rok pełnił posługę wikariusza w parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce. W 1990 r. wyjechał do Rzymu na studia specjalistyczne z psychologii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim.

Po powrocie z Rzymu, w latach 1996-2002 pełnił funkcję prefekta alumnów w WSD SAC w Ołtarzewie. W roku 2002 został zamianowany dyrektorem Okresu Wstępnego (nowicjatu) Prowincji Chrystusa Króla SAC w Wadowicach.

W marcu 2005 r. został wybrany radcą prowincjalnym Prowincji Chrystusa Króla SAC. W tym samym roku we wrześniu objął urząd rektora (przełożonego) Wspólnoty SAC na Krzeptówkach w Zakopanem. Funkcję tę pełnił do marca 2008 r., kiedy to po raz pierwszy został wybrany przełożonym prowincjalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincja Chrystusa Króla.

Wraz z kolejnym wyborem na urząd przełożonego prowincjalnego, ks. Józef Lasak SAC rozpocznie trzecią (trzechletnią) kadencję przełożonego warszawskiej Prowincji Księży Pallotynów.

Za: www.pallotyni.pl