Ks. prof. Andrzej Szostek MIC odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

22 kwietnia 2013 r. odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych profesorom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Pani prof. Jolanta Szołno-Koguc, Wojewoda Lubelski.

Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został – razem z kilkoma innymi profesorami – odznaczony marianin, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek.

Ks. prof. Andrzej Szostek (ur. 1945, marianin od 1970 r., kapłan – od roku 1974), jest filozofem, etykiem, uczniem kard. Karola Wojtyły i śp. ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS. W przeszłości był kierownikiem Katedry Etyki na Wydziale Filozofii KUL, prorektorem (1992-1998) oraz rektorem (1998-2004) tej lubelskiej uczelni. Jest autorem licznych publikacji, redaktorem i współpracownikiem kilku periodyków naukowych oraz członkiem wielu gremiów naukowych.

xkt

Za: www.marianie.pl