Home WiadomościZ kraju Ks. prof. Witczyk: historyczny przełom w polskiej biblistyce – „nauki biblijne” jako nowy kierunek studiów w KUL

Ks. prof. Witczyk: historyczny przełom w polskiej biblistyce – „nauki biblijne” jako nowy kierunek studiów w KUL

Redakcja

Studia biblijne zyskują całkowitą samodzielność prawną i organizacyjną – tak o nowej dyscyplinie – mówi KAI ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. 1 października 2023 roku w KUL Jana Pawła II zostanie powołany do istnienia i rozpocznie swą działalność dydaktyczno-naukową Instytut Studiów Biblijnych dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Będzie w nim realizowany program przewidziany dla nowej dyscypliny: nauki biblijne. Została ona ustanowiona 16 października 2022 przez MEiN w dziedzinie nauk teologicznych. – Data ustanowienia tej dyscypliny nawiązuje do historycznego wydarzenia, jakim był wybór kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II, nazwanego przez biblistów polskich na Kongresie Teologów Lublinie w roku 2000 zaszczytnym tytułem „Papa Sacrae Paginae” – tłumaczy ks. Henryk Witczyk.

Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki o ustanowieniu w nauce polskiej tej nowej dyscypliny jest odpowiedzią na wniosek Stowarzyszenia Biblistów Polskich z roku 2019, któremu przewodniczył dotychczas ks. prof. Henryk Witczyk. Do tego gremium należy 335 osób. Starania trwały kilka lat.

Naukowiec zapowiada, że W Instytucie Studiów Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będzie realizowany szeroki program badawczy. – Mamy wiele obszarów analiz: od kwestii filologicznych związanych z biblijnym językiem hebrajskim, greckim, aramejskim, przez modele hermeneutyczne (m. in. hermeneutyka wiary i rozumu), metody badania tekstów natchnionych.

W Instytucie praktykowane będzie też nowe podejścia badawcze o charakterze interdyscyplinarnym, takie jak socjoretoryka czy antropologia kulturowa, analizy stricte literackie, historio-krytycznych, przez odkrywanie nowych danych w zakresie procesu powstawania poszczególnych ksiąg w środowisku biblijnego Izraela i Kościoła apostolskiego, aż do aktualizacji czyli do interpretacji przesłania biblijnego w kontekście życia współczesnego człowieka, w nawiązaniu do pytań, jakie stawia Kościołowi współczesny świat – mówi KAI ks. prof. Henryk Witczyk. Ceniony biblista uczestniczył w 60. Sympozjum Biblistów Polskich w Tarnowie.

W ramach ponad 20 przedmiotów wykładanych w Instytucie Studiów Biblijnych będzie kilka semestrów (4-5) na ciągłe studia językowe z hebrajskiego, greckiego i jednego z języków orientalnych – i to jako zajęcia podstawowe. Z języków orientalnych może to być np. aramejski, syryjski, ugarycki, akkadyjski czy koptyjski.

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk podkreśla, że Pismo Święte jest źródłem dla myśli teologicznej (każdego kierunku studiów), a Słowo Boże – wraz z Duchem Świętym, który w nim mieszka – „duszą Kościoła”.

– Dzięki zgłębianiu naukowymi metodami trudnych tekstów ksiąg biblijnych, dokonując różnych analiz wydobywamy z tekstów Pisma Świętego przesłania, które dotychczas były zupełnie niewidoczne – zaznacza ks. Witczyk. Zwraca też uwagę, że studia biblijne przyczyniają się do głębszej znajomości oryginalnych teksów natchnionych w kontekście nowych odkryć archeologicznych, historii starożytnego Bliskiego Wschodu, ale także dzięki stosowaniu nowych metod badawczych, jak np. narratologia czy analizy retoryczne (wg modeli: retoryki hebrajskiej i klasycznej, grecko-rzymskiej).

– Niezwykle ważny dla studiów biblijnych jest tzw. horyzont hermeneutyczny współczesnego człowieka: rozwój nauk empirycznych, filozofii, antropologii, nauk medycznych, wyzwania kulturalno-społeczne, ekologiczne, dotyczące pokoju, rozwoju, wolności i braterstwa między ludźmi różnych religii i języków – dodaje biblista.

Planowane jest także otwarcie w przyszłym roku akademickim Instytutu Nauk Biblijnych w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Aby powstał taki Instytut w świetle prawa określonego przez MEiN musi być trzynastu pracowników mających specjalizację biblijną i deklarujących, że będą oni swoje publikacje naukowe tak profilować, żeby mogły spełniać kryteria stawiane przez biblijne, recenzowane czasopisma naukowe: polskie i zagraniczne. Są już takie deklaracje 26 polskich biblistów z ośrodków w Lublinie i w Krakowie.

Ks. prof. Henryk Witczyk – informując, że wkrótce na KUL-u ruszy Instytut Studiów Biblijnych dla Europy Środkowej i Wschodniej – podkreśla, że będzie w nim realizowany program studiów taki sam jak w Papieskim Instytucie Biblijny (Biblicum) w Rzymie. Tam bądź w Jerozolimie wszyscy profesorowie-bibliści KUL studiowali, zdobywając tytuły naukowe doktora lub licencjata nauk biblijnych.

– Mamy fachowców świetnie wykształconych, młodych i utrzymujących kontakty naukowe i badawcze z profesorami z Jerozolimy, Rzymu, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, czy z Niemiec. Mają oni też solidny dorobek naukowy – publikacje monografii i artykułów naukowych tak w języku polskim jak i angielskim, francuskim, niemieckim czy włoskim – dodaje ks. Witczyk.

Na specjalistyczne studia w zakresie nowej dyscypliny nauk biblijnych zgłaszają się już kandydaci, chętni do naukowego zgłębiania języków i tekstów biblijnych. Na pierwszy rok studiów na kierunku „nauki biblijne” zapisało się już lub zgłasza taki zamiar kilkanaście osób.

– Jesteśmy pewni, że wypełnia się w ten sposób wielkie pragnienie naszego Profesora, św. Jana Pawła II, który jeszcze jako kardynał krakowski zabiegał o utworzenie na KUL-u studiów w zakresie dyscypliny „nauki biblijne”. Ufamy, że dalej będzie nam wypraszał potrzebne łaski u Pana, a nade wszystko dar Ducha Prawdy, pierwszego Autora i Interpretatora słów Pisma świętego – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk.

Za: ekai.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda