Książka: Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Książka jest komentarzem do regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Instytucja wyboru na wakujący urząd kościelny jest tak stara jak sam Kościół, bo już Apostołowie wybrali Macieja uzpupełniając w ten sposób grono Dwunastu. W następnych latach dokumenty potwierdzają nam istnienie tej praktyki. Pojawiają się także szczegółowe wskazania dotyczące sposobu dokonywania wyboru oraz warunki jego ważności. Najnowszy Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonach 164–183 zawiera zasadnicze treści dotyczące tego zagadnienia i właśnie one poddane zostały wnikliwej analizie przez Autora.

W kościelnej rzeczywistości wybory odbywają się najczęściej w instytutach zakonnych. Są one zwyczajnym sposobem wyłonienia przełożonych na każdym szczeblu zakonnej władzy. Z tego też względu polecamy tę książkę przede wszystkim osobom żyjącym we wspólnotach zakonnych. Na pewno pomoże ona rozwiązać wiele trudnych i czasem skomplikowanych sytuacji związanych z wyborami.

Ks. Ginter Dzierżon jest kapłanem diecezji gliwickiej oraz wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stafana Wyszyńskiego.

Książkę można nabyć w księgarniach katolickich oraz na stronie Wydawnictwa Homo Dei: 
http://homodei.com.pl/product_info.php?products_id=249