Książka pod red. o. prof. Witolda Kaweckiego CSsR wśród laureatów nagrody FENIKS 2017

Książka „Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski”, pod redakcją o. prof. Witolda Kaweckiego CSsR, wydana przez Narodowe Centrum Kultury, otrzymała nagrodę FENIKSA 2017 w kategorii „Sztuka”.  W sobotę, 1 kwietnia 2017, w Katedrze Warszawsko-Praskiej O. Witold Kawecki CSsR oraz Małgorzata Chrobak, reprezentująca wydawnictwo, odebrali statuetki FENIKSA. Serdecznie gratulujemy!

Na stronie Narodowego Centrum Kultury czytamy – „Celem tej zbiorowej publikacji jest nie tylko przegląd relacji pomiędzy Kościołem a światem sztuki, czy poszczególnymi jej dziedzinami, ale także próba oceny obecnej sytuacji i sformułowanie rekomendacji w tym zakresie. Pierwszym wyzwaniem jest potrzeba odzyskania gotowości do dialogu, pomimo opozycji względem religii, w jakiej rozwija się współczesna sztuka krytyczna. Z kolei odpowiedzią sztuki sakralnej zbyt często jest fideistyczny kicz. Artykuły zawarte w książce wyznaczają horyzont ewentualnego ożywienia relacji sztuka-Kościół oraz panoramę kompetencji kulturowych potrzebnych Kościołowi w tym procesie”.

FENIKS to doroczna nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich mająca za cel promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie. Nagroda jest przyznawana nieprzerwanie od 1999 roku.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Kultury 

Za: www.redemptor.pl