Książka: SOS dla kolędy. Wizyta duszpasterska: propozycje zmian (ks. Aleksander Radecki)

Głoszenie dobrej nowiny o przyjściu na ziemię Syna Bożego; działalność misyjna i ewangelizacyjna; szansa na stworzenie w parafii nowych wspólnot i wzmocnienie jej struktur; droga rozwoju osobistego duszpasterza – to wszystko i jeszcze więcej składa się na tradycyjną kolędę. Ze swej istoty wpisana jest w nią też działalność misyjna kapłanów i ewangelizowanie parafian stojących daleko od ołtarza i życia sakramentalnego.

Taka kolęda coraz częściej napotyka dziś na rozmaite trudności i niechęć. Może jej grozić poważna zapaść, jeśli nie zostaną podjęte szybkie i poważne działania naprawcze. Pojawia się więc pytanie: jak uratować dobro, które niesie ze sobą wizyta duszpasterska?

Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei poleca nową książkę – poradnik duszpasterski na temat tradycyjnej kolędy pt. „SOS dla kolędy”. Jej autorem jest ks. Aleksander Radecki z Wrocławia, który czerpiąc ze swego bogatego doświadczenia i kapłańskiej wrażliwości, udziela interesujących podpowiedzi. Pod koniec książki zamieszczony został też rachunek sumienia księdza chodzącego po kolędzie.

Zapraszamy do lektury i czerpania inspiracji!

Więcej: www.homodei.pl

Spis treści:

Słowem wstępu

 1. Istota spotkań kolędowych
 2. Skąd się wzięła kolęda?
 3. Najgłębszy sens odwiedzin duszpasterskich
 4. Przejmujące świadectwo: „Ksiądz mi do domu Boga przyniósł!”

Małe podsumowanie

 1. Aktualne realia kolędowej praktyki duszpasterskiej
 2. Współczesny „kolędowy tor przeszkód”
 3. Logistyka dotychczasowej praktyki odwiedzin parafian
 4. Grzechy kolędowe wiernych
 5. Grzechy kolędowe duchownych

III. Propozycje zmian: błogosławiona szansa czy mrzonki nadgorliwców?

 1. Kolęda czy wizyta duszpasterska?
 2. Odwiedzanie parafian w ciągu całego roku
 3. Parafianie zapraszają duszpasterzy do swoich mieszkań
 4. Odwiedziny bez ministrantów
 5. Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze
 6. Sytuacje wyjątkowe
 7. Krótkie vademecum duszpasterskie
 8. Informacje dla wiernych
 9. Przygotowanie do posługi
 10. Przebieg spotkania w mieszkaniu
 11. Wspólna modlitwa
 12. Rozmowa duszpasterska
 13. Szansa, jaką daje dobra kartoteka parafialna
 14. Pamiątki z kolędy

Zakończenie

Dodatek specjalny: Rachunek sumienia księdza chodzącego po kolędzie