Książki: Szkoła Uczniostwa i Szkoła Świadków

Publikacje o. Bogdana Kocańdy OFMConv: „Szkoła Uczniostwa” i „Szkoła Świadków” to konkretna droga wzrastania i wiedza do przepracowania skupiająca w sobie to, co najważniejsze dla ucznia i świadka Jezusa – możemy przeczytać w recenzji najnowszych książek franciszkanina.

Pójście za Jezusem i zostanie Jego uczniem to osobisty i świadomy wybór. To odpowiedź na wezwanie i zaproszenie Jezusa, który pierwszy nas wybrał ale też dał nam wolność odpowiedzi. To właśnie decyzja – płynąca prosto z serca z pełną świadomością kim jesteśmy i dokąd zmierzamy – jest siłą napędową chrześcijaństwa.

My, chrześcijanie żyjący w Polsce, pragnący podążać za Jezusem, mamy do dyspozycji niezliczoną ilość materiałów: dokumentów Kościoła Katolickiego, dzieł świętych, książek, rekolekcji internetowych, przedstawiające różne formy duchowości. Wszystko to jest niezmiernie ubogacające i wartościowe, ale dla osób przechodzących swoje radykalne nawrócenie może przytłaczać swoją mnogością i różnorodnością tematów.

Na pomoc rodzącym się na nowo chrześcijanom i powstającym wspólnotom przychodzą publikacje o. Bogdana Kocańdy OFMConv: „Szkoła Uczniostwa” i „Szkoła Świadków”. Jest to konkretna droga wzrastania i wiedza do przepracowania skupiająca w sobie to co najważniejsze dla ucznia i świadka Jezusa. Tak jak Kerygmat jest esencją chrześcijaństwa porządkującym i nadającym znaczenie wszelkim działaniom, tak droga zaproponowana przez o. Bogdana prowadzi systematycznie do wzrostu duchowego i przybliżenia nauk naszego Mistrza.

„Szkoła Uczniostwa” i „Szkoła Świadków” stanowią podstawę programową dla kursów o tej samej nazwie wchodzących w skład autorskiego projektu „Akademia Wiary”, realizowanym we wspólnocie charyzmatyczno-ewangelizacyjnej „Thalita Kum” w Rychwałdzie. Cykl ten obejmuje w sumie pięć kursów:

1. Szkoła Uczniostwa

2. Szkoła Świadków

3. Szkoła Charyzmatów

4. Szkoła Budowania Wspólnoty

5. Szkoła Liderów.

Zapraszam Cię do włączenia się w budowanie Kościoła, siebie, własnej rodziny, wspólnoty, do przemiany środowisk życia własnym świadectwem. Prezentowane materiały wraz z samym kursem to konkretna pomoc w drodze Kościoła założonego przez naszego Pana. Tu i teraz rozpoczynamy niezwykłą podróż oraz nowe życie w Chrystusie. Podróż mającą początek na ziemi a kontynuację w niebie. Czy może być coś w życiu bardziej fascynującego?

Piotr Waloszczyk

Za: www.franciszkanie.pl