Home WiadomościZ kraju Księża spowiednicy i rekolekcjoniści na Jasnej Górze

Księża spowiednicy i rekolekcjoniści na Jasnej Górze

Redakcja

26. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich trwa na Jasnej Górze w dniach 23-26 stycznia. W spotkaniu bierze udział ok. 80 księży. 

Doroczne spotkanie organizuje Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Do uczestnictwa zaprasza diecezjalnych i dekanalnych ojców duchownych, rekolekcjonistów i księży głoszących konferencje dla kapłanów oraz spowiedników kapłanów i osób konsekrowanych, a także wszystkich kapłanów zainteresowanych problematyką zawartą w programie. 

Tegoroczne rozważania, medytacje, wykłady i dyskusje skoncentrowane są wokół trzech tematów: „Idźcie i głoście”, „Chrystus naszym Królem” oraz Jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Tematy sympozjum wiążą się z zagadnieniami aktualnej pracy duszpasterskiej i programem duszpasterskim w Kościele. 

„Mamy kolejny, czwarty już etap z czteroletniego programu duszpasterskiego – przypomina ks. Wojciech Rzeszowski z arch. gnieźnieńskiej, dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie i sekretarz Komisji Duchowieństwa przy Episkopacie, odpowiedzialny za organizację Sympozjum – W tamtym roku koncentrowaliśmy się na Chrzcie, a teraz to, co powinno być owocem dynamiki Chrztu, czyli gorliwość apostolska, misja i ewangelizacja, stąd wokół tej tematyki ‘Idźcie i głoście’ krąży nasza refleksja. Drugą tematyką jest tematyka związana ze 100-leciem objawień fatimskich. Jest to też ważne przesłanie w Kościele, które zaprasza nas do wracania jakby do źródeł, do korzeni. Maryja w Fatimie wzywa i Kościół, i ludzkość do nawrócenia, do pogłębienia swej więzi z Bogiem. I trzecim ważnym wydarzeniem, do którego nawiązujemy, to to, co się niedawno dokonało, czyli akt zawierzenia Kościoła, narodu, każdego człowieka Chrystusowi Królowi. Wracamy do tego wydarzenia, reflektując nad tym, co z tego powinno wynikać. Bo wszyscy mamy świadomość, że same programy duszpasterskie czy zewnętrzne akty nie zmieniają ludzi, one podpowiadają pewien kierunek, pole pracy, jakąś drogę. Natomiast same z siebie nie mają mocy twórczej. Byłoby to trochę niebezpieczne czy magiczne myślenie – zrobimy jakiś program, zrobimy jakiś akt oddania i wszystko się zmieni. Nie, nie zmieni się tak łatwo, dopóki nie zmieni się człowiek, więc wspólnie reflektujemy nad tym, co to znaczy dla nas, i co ten akt powierzenia się Chrystusowi powinien oznaczać”. 

„Tradycja sympozjów jest już wieloletnia i ona ma swoją siłę, natomiast jednym z elementów przyciągającym księży, jest to miejsce – Jasna Góra – podkreśla ks. Wojciech Rzeszowski – Nie da się ukryć, że spotykać się w cieniu jasnogórskim, przychodzić tutaj codziennie na modlitwę, na refleksję nie jest rzeczą ani przypadkową, ani taką, która nie ma znaczenia, ma znaczenie, bo chyba w sercu każdego kapłana, może nie wszystkich, ale większości też Polaków, jest sentyment duchowy do tego Sanktuarium, do tego Domu Maryi, gdzie czas się zatrzymuje, albo człowiek zanurzając się w ten Dom zanurza się w inną rzeczywistość, w inną przestrzeń, bardziej duchową, bardziej sakralną. I to miejsce bardzo pozytywnie nastraja. Nie chodzi tu o jakąś magię, ale ono zaprasza i zmusza do pewnej refleksji, do zadumy, modlitwy. A sama osoba Maryi, Jej styl życia, Jej piękno, Jej duchowy urok sprawia, że te medytacje, modlitwy chyba idą łatwiej. A w tym miejscu działa łaska miejsca, geniusz miejsca, bo każde Sanktuarium jest miejscem uprzywilejowanym, dzięki temu to sympozjum ma taki charakter jaki ma, i ten rys maryjny jest zawsze obecny, i tą obecnością i wstawiennictwem Maryi wszyscy się tutaj cieszymy”. 

Na Sympozjum nie mógł być obecny abp Wojciech Polak, Prymas Polski, który jest przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa, natomiast przesłał specjalny list do uczestników. 

Z ramienia Komisji nad Sympozjum czuwa abp Józef Górzyński, ordynariusz warmiński, który przewodniczył Mszy św. we wtorek, 24 stycznia, o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej. 

Słowa powitania wypowiedział o. Marcin Ciechanowski, jasnogórski egzorcysta i rekolekcjonista. Mówił: „Chciałbym was wszystkich powitać na Jasnej Górze, u stóp Matki Bożej, która sama słuchała Słowa Bożego, nie tylko słuchała, ale rozważała w swoim sercu. Chciejmy pod Jej okiem i pod Jej czułym sercu rozważać to co Bóg mówi, poddawać osobistemu rozważaniu, rozsądkowi”. 

„Kiedy podejmujemy refleksję, tak jak my dzisiaj kapłani, w kluczu programu duszpasterskiego, który przed nami, w kluczu wydarzeń, jakie dzieją się w naszym Kościele lokalnym, w Kościele powszechnym, to wszystko, powtarzam, nie tylko jest upragnione, abyśmy odczytywali nie tylko patrząc na Matkę Najświętszą, na Jej wzór, ale wysoce wskazane, jeśli chcemy iść drogą słuszną, drogą naszej wiary, która jest drogą pewną. Na tej drodze Kościół ma tylko jeden wzór pełny, kompletny do naśladowania, jest to Ona, Ta, która nierozerwalnie związana jest z dziełem zbawczym swojego Syna – podkreślał w homilii abp Józef Górzyński – Dzisiaj przed Jej częstochowskim wizerunkiem prośmy, byśmy na drodze wiary potrafili Ją naśladować, byśmy podejmując zadania, jakie są przed nami w Kościele, i w życiu umieli Ją naśladować w postawie otwierania się na Ducha Świętego, przyjmowania Bożego objawienia, a potem w konsekwentnym, niezachwianym trwaniu w wypełnianiu tego, co jest wolą Bożą, bo tylko ta wola zbawia świat. Tylko Boży zamysł wprowadzany w życie, nie nasze, choćbyśmy byli do nich jak najbardziej przekonani, ale tylko Boży zamysł jest zamysłem zbawczym. Jeśli chcemy w tym uczestniczyć, w tym Bożym zamyśle i tym Bożym zbawianiu świata, drogą, którą mamy iść jest droga Matki Bożej, droga naszej Orędowniczki, ale także i naszej Przewodniczki na tej drodze”. 

Na Sympozjum obecni są także biskupi: bp senior Paweł Socha z diec. zielonogórsko-gorzowskiej i bp Andrzej Czaja z Opola. 

Sympozjum ma charakter zarówno modlitewny, jak i formacyjny. Ma za zadanie służyć pomocą księżom w formacji kapłańskiej. W programie tradycyjnie znajdują się m.in.: Liturgia Godzin, Msze św., Apel Jasnogórski oraz wykłady i konferencje w Domu Pielgrzyma. 

Apel Jasnogórski w pierwszym dniu spotkania poprowadził ks. Tomasz Rusiecki, dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru, ojciec duchowny kapłanów diec. kieleckiej, wykładowca teologii duchowości w WSD w Kielcach i wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ dr, mś

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda