Licheń: Podsumowanie roku 2013

Początek nowego roku to czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Księża marianie z Lichenia także dokonali podsumowania 2013 roku. W ich ocenie miniony rok w dużym stopniu przypominał ten 2012 – zarówno pod względem ilości pielgrzymów, którzy odwiedzili Sanktuarium, jak i liczby odprawionych Mszy św. oraz rozdanych w ich trakcie Komunii.

W 2013 roku do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przybyło ok. 900 tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy. Podczas ponad 1800 Mszy św. celebrowanych przez 9000 księży rozdano 390 tysięcy Komunii św. Z gościny w trzech sanktuaryjnych domach pielgrzyma (Arka, Betania, Nazaret) skorzystało 85 tysięcy osób.

Do najważniejszych wydarzeń liturgicznych należy zaliczyć uroczystości odpustowe: 2. lipca – odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej oraz 15. sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w których uczestniczyła wielotysięczna liczba wiernych. Ważnym wydarzeniem było także zorganizowanie po raz pierwszy przez wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, Ogólnopolskiego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich (14-15.09).

W 2013 roku w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu po raz piąty gościli muzycy – amatorzy, którzy przybyli na Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr (25.05). W licheńskiej bazylice pięciotysięczna orkiestra wykonała wspólnie specjalnie skomponowany na tę okazję utwór zatytułowany „Santo subito”, do którego słowa napisał biskup łowicki Józef Zawitkowski.

W ostatni weekend lipca, do Lichenia, po raz 21. przybyły osoby uzależnione m.in. od alkoholu, narkotyków, jedzenia czy hazardu, aby uczestniczyć w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych. W dwudniowym zjeździe uczestniczyło 30 tysięcy osób.

Po raz pierwszy do Sanktuarium przybyli motocykliści, aby u stóp Matki Bożej rozpocząć sezon motocyklowy (28.04).

W ubiegłym roku przypadła także 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC, które mieści się w licheńskiej bazylice, postanowiło włączyć się w uczczenie tego ważnego zrywu narodowowyzwoleńczego przeciwko rosyjskim zaborcom. Z tej okazji 3. maja została otwarta wystawa pt. „Mówią ludzie roku 1863 roku”, która prezentowała sylwetki dwunastu postaci biorących udział w powstaniu oraz pamiątki po powstańcach.

Ponadto w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu wierni mogli skorzystać z pomocy ośrodków, które stanowią mariańskie dzieła miłosierdzia. Do Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego przyjęto 80 pacjentów w schyłkowym stadium ziemskiego życia. Natomiast do Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym zgłosiło się ok. 3 tysiące osób; pomagano także parom borykającym się z poczęciem dziecka w ramach NaProTechnologii Poradni Wsparcia Płodności.

Robert Adamczyk
Biuro Prasowe Sanktuarium