Licheń: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KWPZM w Polsce

franciszkanie-plWe wtorek 11 października w Licheniu rozpoczęło się dwudniowe zebranie plenarne Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Ordynariusze zakonni wybiorą dziś nowego przewodniczącego i nową konsultę (zarząd) Konferencji.

Podczas porannej modlitwy brat starszy zgromadzenia albertynów – br. Paweł Flis przybliżył postać św. Brata Alberta. 25 grudnia minie bowiem 100. rocznica jego śmierci. Jak zapowiedział zakonnik, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, Rok 2017 będzie Rokiem św. Brata Alberta. Tydzień wcześniej w kościołach zostanie odczytany list pasterski o opiekunie nędzarzy i wydziedziczonych – patronie miłosierdzia.

Przed południem dotychczasowi przewodniczący o. Janusz Sok CSsR i ekonom ks. Piotr Ciepłak MS złożyli sprawozdanie ze swojej działalności za lata 2013-2016. Obydwaj podziękowali za ofiarną pracę i ogromne zaangażowanie sekretarza generalnego KWPZM o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv (ósmy rok).

Podziękowania otrzymał również ks. bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, za obecność na zebraniach plenarnych konferencji zakonnej, za duchową asystencję i za prezentowanie spraw zakonów podczas zebrań Episkopatu.

Pośród najważniejszych wydarzeń minionego okresu uznano: peregrynację kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w męskich klasztorach, ofiarowanej przez Prymasa Tysiąclecia, Rok Życia Konsekrowanego w Kościele, powołanie delegatów ds. zakonów męskich w diecezjach czy wejście w życie nowego Statutu KWPZM.

Dotychczasowy przewodniczący wyraził przekonanie, że dzisiejszemu człowiekowi najbardziej potrzeba ze strony osób konsekrowanych dzielenia się doświadczeniem wiary, wspólnoty, więzi i braterstwa.

Na zaproszenie Konsulty o. Waldemar Barszcz TOR wygłosił referat nt. roli i kompetencji KWPZM w praktyce Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM) została powołana do istnienia przez Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 15 kwietnia 1958 r. i zatwierdzona dekretem Kongregacji dla Zakonów 30 listopada 1963 r.

Aktualnie w skład KWPZM wchodzi 57 rodzin zakonnych skupionych w 78 jurysdykcjach (prowincjach i delegaturach), łącznie ponad 12 tys. zakonników (w tym 3300 pracujących za granicą).

jms