List Rektora UPJPII o pierwszych błogosławionych absolwentach

franciszkanie.plRektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wystosował list okolicznościowy, który w części poświęcony jest pierwszym błogosławionym absolwentom uczelni. List czytany był w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w całej krakowskiej metropolii, a także w diecezjach, współpracujących z UPJPII, np. w arch. przemyskiej czy diecezji rzeszowskiej.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak dziś rano również wygłosił kazanie, oparte na liście podczas mszy transmitowanej w TVP1. W Eucharystii tej uczestniczył m.in. o. Jarosław Zachariasz, wyższy przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, z której wywodzili się owi błogosławieni – Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek.

„Drodzy Siostry i Bracia. Nieprzypadkowo poświęcam ten list refleksji nad męczeństwem, gdyż 5 grudnia w Peru zostali beatyfikowani dwaj absolwenci naszego uniwersytetu, błogosławieni franciszkanie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. Są to pierwsi studenci Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przekształconej przez papieża Benedykta XVI w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, którzy zostali wyniesieni na ołtarze” – pisze ksiądz rektor.

„Ks. prof. Zyzak uzasadnia w nim także nieprzypadkowy termin jego publikacji. „Rozważając w dniu dzisiejszym śmierć pierwszego męczennika świętego Szczepana zauważamy, że była ona odwzorowaniem męczeńskiej śmierci Pana Jezusa. Podobnie zwrócono uwagę na fakt, że ostatnie chwile życia błogosławionych franciszkanów przypominają koniec ziemskiej drogi Chrystusa. Złożyły się na nią: ostatnia Eucharystia, pojmanie, parodia sądu, wyrok, jego wykonanie poza wsią i wypisanie winy. Wierni parafii w Pariacoto od chwili śmierci męczenników mówili o nich ‘nasi święci’. Wielu z nich przeżyło prawdziwe nawrócenie” – czytamy.

Rektor przypomina okoliczności śmierci pierwszych polskich misjonarzy-męczenników. “Boże powołanie zaprowadziło obu zakonników do Peru, gdzie w warunkach skrajnego ubóstwa służyli miejscowej ludności aż do męczeńskiej śmierci. Założyciel terrorystycznej komunistycznej organizacji Świetlisty Szlak wyznał, że misjonarze zostali z jego rozkazu zastrzeleni 9 sierpnia 1991 roku, gdyż swoją działalnością, czyli odprawianiem mszy świętych, głoszeniem słowa Bożego i pomocą dla biednych, przeszkadzali partyzantom w zaszczepieniu w miejscowej ludności idei walki zbrojnej z władzą”.

Ksiądz Profesor w swoim słowie cytuje błogosławionych absolwentów, czerpiąc wypowiedzi z ich prac magisterskich.

“Ojciec Zbigniew przed przyjęciem święceń kapłańskich w 1986 roku studiował na naszym Wydziale Teologicznym, przygotowując pracę magisterską na temat męczeństwa świętego Maksymiliana. Badając życie męczennika Auschwitz zachęcał do ‘apostołowania własnym kosztem’. W tym określeniu zawarł potrzebę pokuty umartwienia i dobrego przykładu życia. Nie wiedząc jeszcze, jaki los go spotka, pisał, że ‘Cierpienie staje się ofiarą z samego siebie, gdy składamy je Bogu lub Niepokalanej’. Również ojciec Michał studiował teologię w naszej uczelni, zanim przyjął święcenia kapłańskie w 1987 roku. Pracę magisterką pisał na jakże aktualny temat współczesnych zagrożeń rodziny. Jego duchowość cechowało przekonanie o tym, że każde ludzkie życie jest naznaczone Bożym powołaniem. Pisał: ‘Bóg każdego człowieka powołuje do wypełnienia swoistego zadania w Jego planie zbawczym’.

Rektor UPJPII kończy list życzeniami, w których zawiera myśl męczennika bł. Michała Tomaszka.

“Niech również w nowym roku głębokie życie duchowe zakorzenione w modlitwie pomaga w codziennym odkrywaniu sensu wzajemnej odpowiedzialności, zgodnie ze słowami błogosławionego Michała Tomaszka, który pisał: ‘W rodzinie chrześcijańskiej powinno nieustannie tętnić życie modlitwy, zwłaszcza modlitwy wspólnej’.

Cały List Rektora i życzenia na stronie UPJPII, a relacja w głównym wydaniu  „Kroniki” TVP Kraków

jms

Za: www.franciszkanie.pl