Listy św. Klemensa Marii Hofbauera

„Listy św. Klemensa Hofbauera” – to świadectwo świętości i gorliwości apostolskiej w zbiórze listów tego Świętego, dotychczas niedostępnych szerszemu kręgowi czytelników.

Książka została wydana przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei. Zapraszamy do lektury!
Spoglądając na osoby, do których św. Klemens kierował swoje listy i którym powierzał losy ówczesnego Kościoła w Europie, czytelnik z całą pewnością zda sobie sprawę, z jak szeroką i różnorodną grupą ludzi prowadził on korespondencję: od ówczesnego papieża Piusa VII, przez kardynałów, nuncjuszów apostolskich, przełożonych i współbraci, królów, rodziny szlacheckie, do zwykłych, prostych ludzi.

Ten niepozorny zakonnik jawi się nam w ten sposób jako wielki misjonarz, prawdziwy homo apostolicus, który chciał głosić na nowo Ewangelię w różnych częściach Europy i świata.

Strona i sklep internetowy Wydawnictwa

Książka została wydrukowana przez: Poligrafię Redemptorystów w Tuchowie

Za: www.redemptor.pl