Lublin: Trwa peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej

redemptor.plW domu zakonnym OO. Redemptorystów w Lublinie gościła kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W dniach 14-15 stycznia 2015 r. w ramach peregrynacji po wszystkich klasztorach męskich w Polsce i nasz dom stał się – wg słów Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego –  „zakonnym Betlejem”.

Obraz przejęliśmy od lubelskiej wspólnoty Dominikanów i powitaliśmy w naszym domu oraz kaplicy zakonnej. Nawiedzenie wypełnione zostało modlitwą wspólnotową i indywidualną adoracją Świętego Wizerunku. Mszy św. wspólnotowej przewodniczył i kazanie wygłosił zaproszony Gość – ks. prał. Adam Lewandowski, proboszcz parafii katedralnej, na terenie której znajduje się nasz dom. Była to tym samym jego doroczna wizyta kolędowa w naszej wspólnocie. Wieczorem Obraz został przekazany wspólnocie Salezjanów.

7 stycznia 2016 r. peregrynacja rozpoczęła się w archidiecezji lubelskiej. Tego dnia u Salezjanów na Kalinowszczyźnie została odprawiona pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Budzika uroczysta Msza święta na rozpoczęcie peregrynacji. Wędrówka po klasztorach archidiecezji, która będzie trwała do dnia 12 lutego 2015 r. Następnie Obraz nawiedzi klasztory diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

W środę 16 października 2013 roku na Jasnej Górze została uroczyście zapoczątkowana peregrynacja kopii Ikony Jasnogórskiej, która była ofiarowana polskim zakonom w marcu 1963 r. przez Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Na odwrocie Obrazu Nawiedzenia umieszczono jego tekst:

Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała światu Syna Bożego, a Waszym Gospodom zakonnym chce dać Synów w licznych powołaniach, ku Radości Waszej, w Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla Was Matką niezwykle płodną. Będę Waszym Pokojem i Miłością, będę Waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i Wytrwaniem.

Na Dzień Nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławi całemu Domowi Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski.

O rozpoczęciu obecnej peregrynacji zdecydowało 130 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w 2013 r. Pierwsze nawiedzenie tego Obrazu odbyło się w latach 1963-1966 i było formą przygotowania się wspólnot zakonnych do Millenium Chrztu Polski oraz sposobnością do podjęcia wspólnotowej refleksji nad soborową reformą życia konsekrowanego.

Odbywana od dwóch lat peregrynacja przeżywana we wspólnotach zakonnych ma służyć refleksji nad miejscem życia konsekrowanego we współczesnym świecie oraz wyzwań związanych z nową ewangelizacją i koniecznością dawania czytelnego świadectwa życia poświęconego Bogu, o czym tak wiele mówi w swoich wystąpieniach obecny papież Franciszek. Peregrynacja ma nas przygotować na obchody 1050-lecia chrztu naszego Narodu i pomóc lepiej przeżyć Święty Rok Miłosierdzia.

Papież Franciszek w Liście Apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z okazji roku Życia Konsekrowanego (21. 11. 2014 r.) napisał:

Zawierzam ten Rok Życia Konsekrowanego Maryi Dziewicy, słuchającej i kontemplującej, pierwszej uczennicy swego umiłowanego Syna. Spoglądajmy na Nią, umiłowaną córkę Ojca, przyobleczoną we wszystkie dary łaski, jako niezrównany wzór pójścia z miłością za Bogiem i służenia innym.

mm

Więcej (zdjęcia) na: www.redemptor.pl