Ma 102 lata, od 75 jest księdzem

Swój brylantowy jubileusz święceń prezbiteratu ks. Józef Lisiak SAC obchodził w wałbrzyskiej wspólnocie pallotynów przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu.

Mszy św. 27 maja przewodniczył bp Ignacy Dec, emerytowany ordynariusz diecezji świdnickiej, ale gratulacje jubilatowi nadesłali również abp Tadeusz Wojda SAC, bp Adrian Galbas SAC i bp Marek Mendyk. Homilię natomiast wygłosił o. Zdzisław Szmeichel SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

– Nasz współbrat należy do pokolenia, które skończyło studia teologiczne w latach II wojny światowej. Na trzy tygodnie po zakończeniu działań zbrojnych razem z ks. Edmundem Boniewiczem SAC i ks. Piotrem Granatowiczem SAC 27 maja 1945 r. w kościele księży salezjanów w Krakowie został wyświęcony na kapłana przez bp. Stanisława Rosponda.  Po pierwszych doświadczeniach duszpasterskich w Gliwicach, Gdańsku, Chełmnie ks. Józef studiował na Uniwersytecie Warszawskim teologię biblijną, która później ulokowała księdza na długie lata w naszym pallotyńskim seminarium w Ołtarzewie – wspominał prowincjał.

Opowiadając o jego dalszych latach życia, pokazywał, że fascynacja Pismem Świętym nie tylko pozwalała jubilatowi być dobrym wykładowcą, ale i przyjąć je jako instrukcję życia przy Bogu.

– Zawsze kochałeś Pismo Święte i byłeś otwarty na działanie Ducha Świętego. Dawałeś się prowadzić Słowu, zgłębiając je na medytacji czy czytaniu duchownym. W seminarium, ale i na studiach biblijnych, znajdowałeś w nim strona po stronie świadectwa o życiodajnej sile i mocy Słowa. Pokazywałeś, że po spotkaniu ze Słowem życie staje się sensowne i wartościowe. Sam też doświadczałeś mocy tego Słowa w swoim życiu osobistym czy pracy duszpasterskiej – kontynuował ks. Szmeichel.

Zarówno on, jak i inni zabierający głos gratulowali 102-letniemu kapłanowi brylantowego jubileuszu. Więcej na temat ks. Józefa Lisiaka SAC przeczytacie natomiast w papierowym wydaniu 23/2020 numeru świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

Za: www.info.wiara.pl