Marianie: Kapituła dokonała wyboru Zarządu Prowincji Polskiej

We wtorek 7 marca br., Kapituła Prowincjalna dokonała wyboru Zarządu Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na kadencję 2017-2023. Do Zarządu zostali powołani następujący współbracia:

  • Ks. Tomasz Nowaczek MIC – Prowincjał
  • Ks. Sławomir Homoncik MIC – Wikariusz Prowincji
  • Ks. Janusz Kumala MIC – II Radny
  • Br. Mariusz Machul MIC – III Radny
  • Ks. Jan Rokosz MIC – IV Radny

Posługę ks. Prowincjała i jego Rady polecamy opiece Maryi Niepokalanej, św. o. Stanisława Papczyńskiego i błogosławionych marianów.

Za: www.marianie.pl