Marianie – Licheń: w oczekiwaniu na Kapitułę Prowincji

Dniem skupienia rozpocznie się w poniedziałek 14 listopada br., Kapituła Prowincji Polskiej pw. Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. Miejscem jej obrad będzie Sanktuarium Maryjne w Licheniu.

Konstytucje Zgromadzenia wyznaczają trzy zasadnicze cele Kapitule: strzeżenie dziedzictwa Zgromadzenia, popieranie ciągłego rozwoju i przystosowanej odnowy Zgromadzenia zgodnie z jego charakterem i misją, a także omówienie ważniejszych spraw oraz wydanie odpowiednich zarządzeń. Jesienne zebranie stanowi pierwszą część Kapituły, w trakcie której m.in. dokonany będzie wybór delegatów na Kapitułę Generalną, zostaną złożone sprawozdania ze stanu Prowincji oraz prowadzonych dzieł apostolskich. Druga część Kapituły Prowincjalnej odbędzie się wiosną i zostanie zebrana celem jej dokończenia oraz dokonania wyboru Przełożonego Prowincji i jego radnych.

W Kapitule weźmie udział 27 uczestników z urzędu oraz 28 delegatów wybranych w głosowaniu powszechnym. Tak szeroka reprezentacja członków Prowincji ma być wyrazem miłości i jedności braterskiej oraz troski o dobro wspólne.

Prowincja Opatrzności Bożej jest największą jednostką administracyjną w mariańskiej wspólnocie zakonnej. Obejmuje swym zasięgiem placówki na terenie Polski, Anglii, Niemiec, placówki misyjne w Kazachstanie oraz domy zakonne w Wikariatach: Czesko-Słowackim i Białoruskim, podlegającym Prowincji.

Prowincja prowadzi na terenie wyżej wspomnianych państw parafie, kilka sanktuariów, dwa hospicja dla chorych, kilka domów rekolekcyjnych, wydawnictwo oraz duszpasterstwa specjalistyczne, w tym Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”. Kilku współbraci zajmuje się działalnością dydaktyczno-naukową na uczelniach wyższych. Członkowie Prowincji angażują się także w dzieła misyjne Zgromadzenia.

xas

Za: www.marianie.pl