Marianie – Licheń: zakończyła się Kapituła Prowincjalna

Odczytaniem i zatwierdzeniem protokołu z obrad, wspólną modlitwą, błogosławieństwem Ojca Prowincjała Pawła Naumowicza MIC zakończyła się w sobotę 19 listopada w Licheniu Kapituła Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.

Podczas obrad uczestnicy Kapituły dyskutowali nad ważnymi sprawami dotyczącymi Zgromadzenia, zwłaszcza Prowincji Polskiej w kontekście kanonizacji św. o. Stanisława Papczyńskiego, która miała miejsce w dniu 5 czerwca br. w Watykanie.

Oprócz refleksji nad stanem personalnym, charyzmatem i działalnością Prowincji Polskiej, dokonano wybrania delegatów na Kapitułę Generalną w Rzymie, która odbędzie się w lutym 2017 r., na której wybierany będzie Przełożony Generalny i zarząd generalny Zgromadzenia.

W wyniku wyborów dokonanych przez ojców kapitulnych delegatami Prowincji Polskiej na Kapitułę Generalną zostali: ks. Tomasz Nowaczek MIC (Lublin), ks. Janusz Kumala MIC (Licheń), ks. Michał Kozak MIC (Sulejówek), ks. Tomasz Sekulski MIC (Licheń) oraz ks. Piotr Kieniewicz MIC (Licheń).

W obradach Kapituły udział wzięło 55 marianów.

xas

Za: www.marianie.pl