Marianie – Opole: ks. Henryk Nadrowski MIC doktorem habilitowanym

17 października na Uniwersytecie Opolskim odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Henryka Nadrowskiego MIC, historyka sztuki związanego przez lata z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na podstawie monografii pt. „Sacrum czasoprzestrzeni – reinterpretacja – kontrowersje – świat wartości” oraz wieloletniego dorobku naukowego ks. dr Nadrowski otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Książka monograficzna „Sacrum czasoprzestrzeni” jest pozycją o charakterze interdyscyplinarnym, podejmującą „wielowątkowe kwestie spotkania się, a raczej swego rodzaju dialogu trzech rzeczywistości: saeculumsacrum oraz profanum”. Specyfika tej publikacji „polega na ukazaniu powiązań, jakie występować mogą pomiędzy założeniami teologicznymi a kryteriami architektonicznymi projektowania obiektów sakralnych” – jak napisał w swojej recenzji ks. prof. Adam Lisik. Znany polski liturgista, ks. prof. Bogusław Nadolski TChr. zauważył natomiast, iż „jest to praca podejmująca problematykę o niezwykłej doniosłości i wadze, szczególnie w Polsce, gdzie z jednej strony buduje się wiele nowych kościołów, a z drugiej widoczny jest swoisty kryzys w zakresie budownictwa sakralnego”.

Monografia naukowa kolejnego samodzielnego pracownika naukowego – marianina została wydana nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu. Informacje o niej można znaleźć na stronie tejże oficyny wydawniczej.

xkt 

Za: www.marianie.pl