Marianie: Zmarł ks. Józef Wołowiec MIC

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w poniedziałek 8 kwietnia, tuż po północy, zmarł ks. Józef Wołowiec, marianin z domu zakonnego w Górze Kalwarii. Odszedł do wieczności w 89 roku życia, w 70 roku powołania zakonnego i w 58 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia  NMP w Górze Kalwarii przy ul. ks. Z. Sajny 2.

  • o godz. 12.00 modlitwy za Zmarłego przy trumnie;
  • o 13.00 Msza św. koncelebrowana, a po niej złożenie do grobu na mariańskim cmentarzu w Górze Kalwarii.

Zmarłego śp. ks. Józefa polecajmy Bożemu Miłosierdziu:Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju!

CURRICULUM VITAE

Śp. ks. Józef Wołowiec MIC, syn Piotra i Józefy z d. Szymańska, urodził się  dnia 9 czerwca 1924 r. w Krajkowie k. Raciąża, pow. Sierpc, diec. płocka. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej w  Krajkowie w 1939 r., w latach 1940-1943 ukończył Państwową Szkołę Techniczno-Kolejową w Warszawie i przez kilka miesięcy pracował w zakładach Ursus jako tokarz, a nadto w tym czasie ukończył prywatnie dwie klasy gimnazjum. W roku 1943 wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów, rozpoczął nowicjat w Skórcu i tam 15 sierpnia 1944 r. złożył pierwszą profesję. Przeniesiony do Warszawy na Pragę, w latach 1944-1946 ukończył gimnazjum im. Władysława IV, a w latach 1946-1948 kształcił się w Kolegium Bielańskim prowadzonym przez księży marianów, uzyskując świadectwo dojrzałości. Śluby wieczyste złożył  w Skórcu 15 sierpnia 1947 r.

W roku 1948/1949 ukończył na Bielanach I rok filozofii, a w następnym roku szkolnym pracował jako wychowawca w Niższym Seminarium Duchownym na Bielanach. W roku 1950/1951 był katechetą w parafii w Skórcu k. Siedlec. W latach 1951-1954 na Bielanach ukończył II rok filozofii i dwa lata teologii. Po wypędzeniu przez UB  w 1954 roku naszego seminarium z Bielan – został skierowany do Włocławka, gdzie w latach 1954-1956 ukończył drugie dwa lata studiów teologicznych. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze włocławskiej po ukończeniu V roku studiów dnia 26 czerwca 1955 r. z rąk ks. bpa Antoniego Pawłowskiego, biskupa włocławskiego.

Pierwszą placówką po święceniach były Głuchołazy na Śląsku, gdzie był w latach 1956-1960 wikariuszem i katechetą; następnie w latach 1960-1962 pracował jako katecheta w Licheniu. W latach 1962-1964, przynależąc formalnie do domu bielańskiego, pracował na terenie ówczesnej administracji gorzowskiej: był najpierw wikariuszem i katechetą  w Sianowie k. Koszalina, a następnie wikariuszem i duszpasterzem młodzieży w Gubinie. W roku 1964/1965 pracował jako katecheta w Grudziądzu; rok później był katechetą w Skórcu, a w latach 1966-1968 pracował w Warszawie na Pradze jako wikariusz i katecheta, następnie w latach 1968-1972 jako wikariusz i katecheta w Warszawie na Marymoncie. W roku 1971 został skierowany na Studium Teologiczno-Duszpasterskie przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W roku 1972 został przeniesiony do domu w Sulejówku w charakterze współpracownika w prowadzonym tam duszpasterstwie oraz wyznaczony na sekretarza Referatu Powołań. W roku 1973 przeniesiony do domu lubelskiego z zamieszkaniem  w konwikcie księży studentów, gdzie kontynuował rozpoczęte studia. W roku 1974 został przeniesiony do Warszawy na Bielany z przeznaczeniem do pracy w Prowincjalnym Referacie Powołań.

W listopadzie 1977 r. uzyskał dyplom magistra teologii na podstawie napisanej pracy nt. Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II. W latach 1977-1980 pracował jako katecheta w Głuchołazach, a w latach 1980-1982 jako katecheta (od 1981 r. także jako wikariusz) w Elblągu, zaś w roku 1982/1983 jako katecheta w Jegłowniku k. Elbląga. W latach 1983-1987 posługiwał w sanktuarium maryjnym w Licheniu. Przeniesiony do Puszczy Mariańskiej, w latach 1987-1990 był dyrektorem domu rekolekcyjnego oraz moderatorem postulatu.

W latach 1990-1993 był przełożonym, ekonomem domu i moderatorem postulatu oraz rektorem kościoła w Sulejówku. W latach 1993-2008 był współpracownikiem w duszpasterstwie przy kościele Wieczerzy Pańskiej na Mariankach w Górze Kalwarii. W roku 2008 został przeniesiony z rezydencji na Mariankach do domu zakonnego w Górze Kalwarii.

Śp. Ks. Józef zmarł w szpitalu w Piasecznie, kilka minut po północy dnia 8 kwietnia, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w bieżącym roku tego dnia obchodzoną.

Requiescat in pace!

ks. Antoni Skwierczyński MIC
sekretarz prowincji

Za: www.marianie.pl