Medal KUL-u dla o. Mariana Waligóry

W uznaniu dla Jasnej Góry i jako wyraz wdzięczności dla Matki Bożej Jasnogórskiej, przeor Sanktuarium o. Marian Waligóra otrzymał medal jubileuszowy 100-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

W 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu Lubelskiego, przemianowanego w 1928 r. na Katolicki Uniwersytet Lubelski i od 2005 r. noszącego imię Jana Pawła II. 

Jubileuszowy medal wręczył w poniedziałek, 10 grudnia na Jasnej Górze rektor uczelni ks. Antoni Dębiński. 

Medale Jubileuszowe 100-lecia KUL-u otrzymują osoby zasłużone dla uniwersytetu. Otrzymali je również m.in. prezydent RP Andrzej Duda i prymas Polski abp Wojciech Polak. 

W poniedziałek ks. Antoni Dębiński przewodniczył modlitwie Apelu jasnogórskiego, w czasie którego mówił o przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

oprac. BPJG

Za: www.jasnagora.com