Michalici: Rodzina, szkoła, Kościół – szansa czy przeżytek?

W dniach 20/21 listopada w Miejscu Piastowym odbyło się sympozjum naukowe, zorganizowane przez nasze Zgromadzenie oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. W tym roku temat sympozjum brzmiał: „Rodzina, szkoła, Kościół – szansa czy przeżytek?”.

Wspólne celebrowanie Eucharystii w sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, otwierało obydwa dni sympozjalne.  W piątek 20 listopada, Mszy św. przewodniczył wikariusz generalny księży michalitów, ks. Ryszard Andrzejewski, a homilię wygłosił rektor  michalickiego WSD, ks. Tadeusz Musz. W sobotę 21 listopada o godz. 8.30 Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Stanisław Jamrozek – biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Nawiązując do tajemnicy dnia, Ofiarowania NMP w świątyni, ks.  Biskup wskazał na Maryję jako tę, która patronuje dziełu wychowawczemu przez to, że dała światu Jezusa.

Jak co rmichalici.ploku sympozjum odbyło się w auli Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza i mogło poszczycić się obecnością znakomitych prelegentów. Pierwszy referat na temat odpowiedzialności obywateli za obronę wartości w sferze publicznej, wygłosiła  Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. Pani Kaja wskazała na konieczność pozytywnego i solidarnego działania obywatelskiego, które nie ogranicza się do obrony przed zagrożeniami już istniejącymi i zabezpieczenia jednostkowego, ale które wyszukuje miejsca, gdzie można w sposób zorganizowany zaatakować zło skierowane przeciwko godności rodziny i człowieka.

Drugi referat piątkowego wieczoru należał do ks. prof. dra hab. Pawła Bortkiewicza TCh, wykładowcy i doradcy prezydenckiego. Ks. Profesor  przybliżył temat zasady subsydiarności , czyli pomocniczości obowiązującej w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Prelegent podkreślił prawdę, że nie może ta zasada służyć jedynie interesowi wąskiej grupy państw mocniejszych i wskazał jak właściwe rozumienie zasady subsydiarności, opierającej się na poszanowaniu wzajemnej wolności, pozwala na obronę godności i interesów gospodarczych  państwa Polskiego.

Ks. prof. Bortkiewicz był również pierwszym prelegentem sobotniego poranka, tym razem  poruszając problem ideologizacji wychowania w komunizmie i genderyzmie. Obydwie te ideologie, zaprzeczając pewnej obiektywnej prawdzie o człowieku jako stworzeniu Bożym i proklamując ubóstwienie wolności  ludzkiej, prowadzą do analogicznych skutków: komunizm do rozbicia centralnej struktury człowieka, genderyzm zaś do rozbicia centralnej struktury małżeństwa.

W odpowiedzi na jasno już zarysowane zagrożenia dla katolickiej rodziny, małżonkowie i aktorzy, Piotr Cyrwus i Maja Berełkowska-Cyrwus, dali świadectwo jak Kościół może stać na straży szczęścia rodziny. Prelegenci czerpali inspirację z dramatu Karola Wojtyły  „Przed sklepem jubilera” oraz z doświadczenia wiary przeżywanej w małżeństwie od trzydziestu lat.

Referaty zakończyło wystąpienie ks. prof. dra hab. Kazimierza Misiaszka SDB na temat problemu związanego z obecnością religii w szkole. Ks. Misiaszek, wprowadzając rozróżnienie między pojęciem katechezy i lekcji religii oraz wskazując na potrzebę katechezy parafialnej i formacji elit, wywołał ożywioną dyskusję, która nie przeszkodziła uczestnikom udać się na wspólny obiad do jadalni Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium księży michalitów, gdzie uczestnicy byli również goszczeni kolacją poprzedniego dnia. Obecność przedstawicieli władz publicznych, kapłanów, sióstr zakonnych oraz nauczycieli była świadectwem jak troska naszego Ojca Założyciela jednoczy różne środowiska w walce o wartości chrześcijańskie oraz w trosce o dobro rodziny i przekazywanie prawd wiary katolickiej i zasad moralnych.

Tekst i zdjęcia z: www.michalitki.pl 

Za: www.michalici.pl