Home WiadomościZ kraju Międzyzakonne spotkania w Kielcach

Międzyzakonne spotkania w Kielcach

Redakcja

W poniedziałek 12 czerwca rozpocząły się ważne miedzyzakonne spotkania na terenie gościnnych Targów Kielce podczas corocznego SacroExpo.

O poranku spotkały się Konsulty żeńskiej i męskiej Konferencji przełożonych wyższych. W spotkaniu uczestniczyły także przewodniczące Konferencji żeńskich klasztorów kontemplacyjnych oraz Konferencji instytutów świeckich.

Popołudniu natomiast rozpoczęło się trzydniowe spotkanie sekretarzy i ekonomów jurysdykcji nalezących do Konferencji Wyzszych Przełożonych Zakonów Meskich. Oto relacja z tych spotkań:

SPOTKANIE KONSULT ZAKONNYCH

Spotkaniu Konsult przewodniczył o. Janusz Sok CSsR. Po wstępnych przywitaniach głos zabrała M. Jolanta Olech, sekretarka gen. KWPŻZZ, która omówiła treść nowego dokumentu Kongregacji ds. zycia konsekrowanego Per vino nuovo otri nuovi, poświęconego analizie sytuacji życia konsekrowanego w 50 lat po Soborze Watykańskim II. (treść wystąpienia M. Jolanty wewnątrz numeru Biuletynu).

W dyskusji poruszono problem tłumaczeń tekstów watykańskich, gdyż od kilku lat przestano je tłumaczyć na język polski w urzędach watykańskich. Postanowiono podjąć dyskusję na ten temat na najbliższym spotkaniu komisji mieszanej.

Odnosząc się merytorycznie do treści dokumentu podkreślano, iż analiza problemów współczesnego życia konsekrowanego jest własciwa i dość krytyczna. Chyba po raz pierwszy tak odważnie spojrzano na rezultaty odnowy posoborowej.

Po krótkiej dyskusji nad dokumentem Kongregacji przedstawione zostały tematy ostatnich posiedzeń Komisji mieszanej Biskupi – Przełozeni wyżsi.

Kongres Młodych Osób Konsekrowanych zorganizowany był w 2015 r. z okazji Roku Życia Konsekrowanego i wtedy pojawił się postulat jego cyklicznej organizacji. Pozostaje wybór między 3 letnim a pięcioletnim cyklem tych spotkań. W głosowaniu zdecydowano że najbliższy Kongres odbędzie się we wrześniu 2018 r. na Jasnej Górze. Za organizację tego spotkania będzie odpowiadał Ks. Dariusz Bartocha SDB.

Sympozjum IV Konferencji Życia Konsekrowanego również odbywa się w cyklu 3-letnim. Najbliższe zaplanowane zostało na jesień 2018 r. W dyskusji pojawiły się róźne propozycje tematów sympozjum oraz miejsc, gdzie mogołby się ono odbyć. Postanowiono powołać grupę roboczą która przygotuje koncepcję programową oraz kwestie organizacyjne tego międzyzakonnego spotkania.

Pod koniec spotkania przedstawiciele czterech Konferencji podzielili się wzajemnie metodologią pracy oraz najważniejszymi problemami w pracy tych gremiów.

SPOTKANIE SEKRETARZY I EKONOMÓW

W pierwszej, poniedziałkowej części spotkania uczestniczyli głównie sekretarze. Zebranych przywitał O. Janusz Sok, przewodniczący KWPZM, a następnie sekretarz Konferencji o. Kazimierz Malinowski przedstawił program spotkania i prosił sekretarzy o współprace przy redagowaniu Biuletynu Tygodniowego CIZ oraz strony internetowej www.zyciezakonne.pl . Następnie br. Dawid Bujas OFMConv przedstawił sposób funkcjonowania elektronicznej bazy adresów domów zakonnych i dzieł które zakony męskie prowadzą w Polsce. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i zrodzila wiele praktycznych pytań związanych z funkcjonowaniem tego nowego narzędzia oddanego do dyspozycji sekretariatów zakonnych.

Po przerwie zabrał głos p. Tomasz Wodziński, menadżer Security Operations Center, który przedstawił najnowsze zagrożenia funkcjonujące w cyberprzestrzeni. Postęp techologiczny umożliwia cyberprzestępcom dość łatwe sięganie do baz danych gromadzonych w komputerach podłączonych do internetu. Zwrócił także uwagę na trwałość powszechnie dostępnych nośników pamięci (płyty DVD 7 lat, ale twarde dyski już ok100 la, oczywiście przey właściwym przechowywaniu). Prelegent przedstawił następnie sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami. Również to wystąpienie spotkało się z żywym zainteresowaniem i zrodziło wiele pytań do p. Toamsza, które przedluzyło się na spotkania i rozmowy w czasie przerwy.

Po krótkiej przerwie Grzegorz Filipiuk OFMCap stwierdził, że wygodna w bieżącycm uzytkowanu cyberprzestrzeń rodzi poważne wątpliwości co do trwałości przechowywanych w niej danych. Współcześnie w dobie komercjalizacji tradycyjny nośnik – papier, stracił swoja trwałośc i jakość. Trzeba wie postawić pytanie – jaki współcześnie jest najlepszy sposów przechowawywania danych archiwalnych w archiwach klasztornych? Prelegent stwierdził, iż jest zwolennikiem zachowywania papierowej wersji dokumentów.

Trzeba jednak sobie zdawać sprawę, że współczesny papier jest niskiej jakości. Prelegent wskazywał w swoim wystapieniu jakie rodzaje papieru używać do druków przeznaczonych do: papier trwały, bezpieczny zawsze posiada oznakowanie ISO 9706 lub w nowszej normie ISO 16245.

Drugi dzień rozpoczął się Eucharystią podczas której wspominano postać św. Antoniego, patrona dnia. Także spotkanie na auli rozpoczęto o przypomnienia pięknej medytacji Romana Brandstaettera poświęconej świetemu z Padwy.

W merytorycznej części obrad przedstawiono najpierw zapowiadane na maj 2018 roku zmiany prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Pan mecenas Jarosław Bittel z biura prawnego KEP poinformował o działaniach podjętych przez Episkopat zmierzajacych do zachownaia autonomii prawnej Kościoła przez ustanowienie kościelnego inspektora danych osobowych, natomiast Adam Gazda mowił o pozytywach wynikających z wprowadzenia nowego prawa ochrony danych osobowych takže w działalności Kościoła katolickiego.

Przedpołudniowe obrady zakończyły informacje p. Marcina Krajewskiego poświęcone przepisom prawnym dotyczącym zatrudniania osówb w podmiotach kościelnych. Spotkanie zakończy się we środę 14 czerwca.                                                                     

okm

Za: Redakcja.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda