Miesiąc do uroczystości 50-lecia koronacji obrazu MB Licheńskiej

Niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia obchodów wielkich uroczystości w mariańskim sanktuarium w Licheniu.

Obchody jubileuszowe rozpoczną się 11 sierpnia we wtorek, a zakończą 15 sierpnia w piątek.

Do okazałej, licheńskiej bazyliki na uroczystości przybędą dziesiątki tysięcy pielgrzymów z kraju i zza granicy. W uroczystych nabożeństwach i celebrach wezmą udział biskupi, nuncjusz papieski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz abp Wojciech Polak Prymas Polski .

Uroczystą sumę odpustową we wtorek, 15 sierpnia, o godz. 12.00 będzie celebrował ks. kard. Stanisław Dziwisz. Podczas tej Eucharystii na Obraz Matki Bożej Licheńskiej zostanie nałożona jubileuszowa sukienka ufundowana przez ofiarodawców i dobroczyńców Sanktuarium z kraju i z zagranicy.

Historię przygotowań do uroczystości i samych uroczystości koronacyjnych w 1967 roku można znaleźć w wydawanym przez sanktuarium informatorze „Pielgrzym licheński” Wiosna 2017.

W ramach obchodów 1000 lecia Chrztu Polski Episkopat dokonał na Jasnej Górze uroczystego oddania narodu Polskiego w macierzyńską opiekę Maryi. Uroczystości te poprzedziła 9 letnia nowenna. Episkopat zdecydował także , że w ramach hołdu dla Maryi w każdej polskiej diecezji będzie ukoronowany słynący łaskami jej obraz.

Właśnie obraz Matki Bożej z Lichenia dostąpił zaszczytu koronacji w diecezji włocławskiej .

Ks. Eugeniusz Makulski MIC , 37 letni marianin został wyznaczony wówczas do załatwiania wszystkich spraw związanych z przygotowaniem do koronacji obrazu , w tym dokumentacji historycznej i ciągłości kultu oraz samej uroczystości koronacyjnej.

W dokumentach wysłanych do Watykanu okazało się jednak , że brak jednej z ksiąg łask, która zapewne zaginęła lub została zniszczona w czasie II wojny światowej. W tym wypadku jednak sam Prymas Wyszyński zaświadczył, że będąc wikariuszem w Licheniu widział taką grubą księgę, a nawet sam do niej wpisywał „łaski i podziękowania od ludu Bożego” gdyż właśnie otrzymał od przełożonego zadanie zebrania świadectw od parafian i pielgrzymów i wpisywania ich w księgę.

Osobiste świadectwo Prymasa Wyszyńskiego zostało uznane i w listopadzie 1965 r. papież Paweł VI wydał dekret zatwierdzający koronację obrazu Najświętszej Maryi Dziewicy w Licheniu.

Na zaproszenie władz zakonu Marianów i Diecezji Włocławskiej obraz Matki Bożej w Licheniu koronował Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński 15 sierpnia 1967 roku. Wspólnie uczestniczyli w koronacji bp. Antoni Pawłowski, ordynariusz włocławski, abp Antoni Baraniak z Poznania , bp Wilhelm Pluta z Gorzowa Wlp. i ks. Eugeniusz Makulski MIC.

Uroczystości koronacyjne poprzedziło przygotowanie duchowe. Do Lichenia przybyli misjonarze mariańscy . W niedziele marianie głosili kazania w większych kościołach diecezji i zapraszali wiernych do udziału w uroczystościach koronacji. W dni powszednie misjonarze pracowali fizycznie przy porządkowaniu terenu i przygotowaniach parafii i wsi do przyjęcia pielgrzymów. Grupą misjonarzy kierował ks..Olgierd Nassalski MIC .

Uroczystości koronacyjne trwały od 13 sierpnia. W przeddzień koronacji wystawiono misterium o objawieniach.

W sam dzień koronacji ludzie tłumnie przybywali pieszo, na furmankach i rowerach. Sporadycznie można było zobaczyć auto. Uroczysta msza ,w czasie której dokonano koronacji trwała 4 godziny. Kazanie wygłosił ks. Prymas Wyszyński. Wcześniej, o godz. 10.00 Prymas Tysiąclecia mówił kazanie do młodzieży.

W koronacji udział wzięły tysiące wiernych, 480 kapłanów i zakonników oraz 250 sióstr zakonnych. Rozdano 47.000 komunii świętych.

Licheński wizerunek Matki Bożej jest kopią MB Słuchającej z Rokitna . Powstał w drugiej połowie XVII w prawdopodobnie w pracowni cysterskiej. Na obrazie widoczne są symbole Męki Pańskiej, dlatego też ta symbolika jak też smutny wyraz twarzy Maryi pozwala nazwać wizerunek „Bolesną Królową Polski”.

Historia licheńskiego obrazu sięga roku 1813 i bitwy pod Lipskiem, gdzie po raz pierwszy żołnierzowi napoleońskiemu, Tomaszowi Kłossowskiemu, objawiła się Matka Boża Licheńska. Pochodzący z miejscowości pod Licheniem Tomasz, ocalony za przyczyną Maryi, po powrocie do kraju znalazł Jej maleńki Wizerunek i przyniósł do rodzinnego Izabelina, by następnie zawiesić na sośnie w pobliskim grąblińskim lesie. Tam Maryja objawiała się miejscowemu pasterzowi Mikołajowi Sikatce ostrzegając ludzi przed zbliżającą się zarazą i nawołując do nawrócenia.

Stamtąd obrazek przeniesiono do kaplicy cmentarnej , a następnie po 5 latach , w dniu 18 września 1857 do odbudowanego kościoła parafialnego św. Doroty w Licheniu. W 2006 wizerunek wniesiono do nowo wybudowanej bazyliki pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

Marianie objęli parafię w Licheniu w 1949 roku, a w 1964 roku rozpoczęto przygotowania do koronacji obrazu.

W latach 1921 – 1924 w Licheniu przebywał kleryk Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia, koronator obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

Każdego roku do Sanktuarium w Licheniu przybywa ok. miliona pielgrzymów proszących Matkę Bożą o łaski i polecając się Jej opiece.

Księża Marianie z Lichenia wydają w formie pozycji książkowych świadectwa otrzymanych łask. Ostatnio wydano właśnie „Część VII Licheńskiej Księgi Łask ”.

Z okazji złotego jubileuszu koronacji wydano obszerny album opracowany przez ks. Krzysztofa Jędrzejewskiego MIC pt. „ Jubileusz Koronacji Obrazu Matki Bożej Licheńskiej 1967 – 2017” .

Anna Dziemska