Misjonarz Świętej Rodziny – Ks. prof. dr hab. Marian Machinek – Członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN

5 stycznia br. Dziekan Wydziału I PAN Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz przekazał informację, że Ks. Prof. dr hab. Marian Machinek – kapłan Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny – wybrany został na Członka Komitetu Nauk Teologicznych PAN na kadencję 2011-2014.

Pierwsze w tym roku Posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN w nowej kadencji odbędzie się 31 stycznia 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Ks. Profesor Machinek jest kierownikiem katedry teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2011 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Tematyka badań prowadzonych przez ks. prof. Machinka obejmuje problematykę bioetyczną u początku i u kresu ludzkiego życia,antropologię teologiczno-moralną, zagadnienie mocy zobowiązującej biblijnych norm i wartościowań moralnych, a także zagadnienia etyczne małżeństwa i rodziny.

Spośród publikacji warto zwrócić uwagę na dwa kompendia wprowadzające w najbardziej palące kwestie bioetyczne pt. Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2000 (II wydanie, zmienione, Olsztyn 2004) oraz Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2002 (II wydanie, uzupełnione, Olsztyn 2004). Problematyki bioetycznej dotyczy także monografia Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF jest wiceprzewodniczącym Sekcji Teologów Moralistów oraz od 2002 r. redaktorem naczelnym rocznika naukowego Wydziału Teologii UWM „Forum Teologicznego”.